Herinrichting Christinalaan

De gemeente pakt door in de herinrichting van 2 doodlopende straten (de Christinalaan) door een kapaanvraag dienaangaande goed te keuren.

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft uitgebreid tegen deze ingreep geadviseerd.

Bovenstaande is duidelijk en uitgebreid terug te vinden onder de link kapvergunning verleend, waarbij uw voorzitter het niet kon laten een aantal in het oog springende taalfouten te corrigeren.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat: – uw naam en adres – de datum – een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt – redenen voor het maken van bezwaar – uw handtekening.

Particulieren die tegen bovenstaand besluit bezwaar maken kunnen rekenen op ondersteuning door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Met name het feit dat in de kapvergunning niet duidelijk aangegeven wordt over welke Amerikaanse eiken het gaat zou een goed argument kunnen zijn om bezwaar te maken.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl