Herinrichting centrum Hummelo

De Dorpsraad van Hummelo heeft Vereniging Bomenbelang in mei advies gevraagd over de herinrichting van de dorpskern. Door dat centrum komt veel minder verkeer sinds de rondweg open is. Daardoor kunnen de wegen in de kern van het dorp aantrekkelijker gemaakt worden voor voetgangers en fietsers en komt meer ruimte vrij voor de plant van een aantal nieuwe bomen. Het advies betrof met name de toekomst van de twee kastanjes voor de kerk. Die kunnen de geplande werkzaamheden mogelijk moeilijk overleven.De kastanjes zijn ook bekeken door bureau Expedio Arbori. Dat bureau kwam onlangs tot de conclusie dat beide bomen beter nu vervangen kunnen worden door twee gelijkwaardige bomen. Wij hebben de kastanjes ook bekeken en hebben met de Dorpsraad van Hummelo de keuze besproken: óf onderhoud plegen met het risico dat binnen niet al te lange termijn en tegen hoge(re) kosten twee nieuwe bomen planten óf nu doorpakken en samen met de gemeente de kastanjes vervangen door twee zo groot mogelijke bomen die zeker 50 jaar mee kunnen. We denken daarbij aan twee scharlakeneiken. Tegelijkertijd zou in de Dorpsstraat een afvoersysteem aangebracht moeten worden voor het regenwater waarvan ook de bomen kunnen profiteren.

Gezien de gezondheidstoestand van de kastanjes voor de kerk adviseert Bomenbelang de Dorpsraad van Hummelo beide bomen te vervangen, hoe jammer het ook is om afscheid te nemen van twee fraaie kastanjes. Ook al is het niet direct zichtbaar, de bomen zijn behoorlijk aan het aftakelen.

Over het gehele centrum gezien komen er meer bomen bij dan er weg gaan. De bomen die moeten wijken, betreffen – buiten de twee kastanjes voor de kerk – allemaal exemplaren die óf niet meer gezond zijn óf op een ongunstige plek staan en daarom niet goed groeien.

Twee andere wel beeldbepalende bomen, twee lindebomen aan de Dorpsstraat, niet ver van de kerk, blijven wel staan. Aanvankelijk stelde het bomenadviesbureau voor ook deze twee bomen te vervangen. Maar deze exemplaren zijn met wat hulp goed te behouden. De gemeente zal hiervoor geen kapvergunning verlenen.