Gerlinde Bulten

“Ik ben blij dat ik lid ben geworden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, want ik kwam er achter dat het bestuur zich bezig houdt met erg belangrijke onderwerpen die te maken hebben met het behoud van bomen en het behoud en het bevorderen van natuurwaarden in de gemeente Bronckhorst. Het is fijn als zij een draagvlak zien door betrokken leden voor het in mijn ogen belangrijke werk.”

gerlinde-bulten

“Mijn ouders hebben mij de naam Gerlinde gegeven. In die naam komt de ‘linde’ voor, een fraaie boom die ik extra ben gaan waarderen vanwege het dragen van die naam. De betekenis van Gerlinde is ‘speer en schild van lindehout’. Mijn ouders gaven mij die naam om mij te vernoemen naar oma Gerrie.”

“Vanaf mijn 16e ben ik me gaan interesseren voor de natuur. Toen ik drie jaar later naar de Pabo ging, moest ik in de introductieweek in een foto uitbeelden wat mij typeert of interesseert. Ik heb toen een foto gemaakt met een methodeboek in de hand over de natuur. Voor het vak Biologie maakte ik een informatiemap over het thema ‘bomen’.”

“In die tijd vond ik met name bomen al erg interessant. Ik leerde dat het zuurstofproducenten zijn, maar daarnaast vond ik ze altijd al gewoon heel mooi. En dat is nog steeds zo!”

“Na de Pabo heb ik de studie Milieukunde gedaan, waarin ik veel leerde over verzuring, vermesting en verdroging. De ‘zure regen’ tastte de takken en stam van de bomen aan, waardoor schimmels vrij spel kregen en schade aan het wortelgestel ontstond. De bomen waren daardoor minder goed in staat water op te nemen. Door de emissie van zwaveldioxide aan te pakken, is de ‘zure regen’ in Nederland gelukkig minder geworden. Op de website van de rijksoverheid zijn de thema’s nog terug te vinden met daarbij de emissies en genomen maatregelen.”

“Na mijn opleidingen probeerde ik een baan te vinden in de milieueducatiebranche. Helaas is dit nog niet gelukt.”

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden lid te zijn van natuurverenigingen en hen financieel te steunen. Zo ben ik lid van Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Vorig jaar vond ik dat het tijd werd om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan de natuur. Ik zag in het huis-aan-huisblad Contact een oproep voor een bestuurslid bij Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Ik reageerde en kort daarna had ik een allervriendelijkst gesprek met de voorzitter en secretaris. Mij werd gevraagd op welke wijze ik eventueel bij wilde dragen. Ik heb me toen gecommitteerd aan het plan voor een eerste van een serie fietsroutes langs een aantal monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst. Ik ben daar een half jaar mee bezig geweest; de eerste fietsroute in de omgeving van Vorden is vanaf de herfst van 2016 een feit. Ik hoop dat de route door veel mensen wordt gefietst en dat zij blij worden van al het moois dat de natuur voortbrengt.”

Gerlinde Bulten

Zelhem