De gemeente wil de singel langs de oostkant van de rondweg in Hengelo gaan dunnen. Om hoeveel bomen het gaat, werd niet duidelijk uit de gegevens die op 20 januari openbaar gemaakt zijn.

Op 19 januari, een dag eerder dus, heeft de gemeente al het besluit genomen zichzelf de kapvergunning te verlenen. Nu blijkt dat het om 8 veldesdoorns gaat, 2 moerascypressen, 36 zomereiken, 4 zwarte elsen, 4 zoete kersen, één beuk, drie haagbeuken en 3 moeraseiken met een omvang van meer dan 95 cm op 1.30 meter hoogte.

De gemeente wil deze bomen kappen omdat ze te veel licht zouden wegnemen bij de achterliggende woningen.

Deze ‘dunning’ houdt in dat het overgrote deel van de bomen aan de dorpskant verdwijnen. DE resterende bomen krijgen de kans om uit te groeien tot forse bomen.

Tegen dit kapbesluit, dat openbaar is gemaakt op 26 januari, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.