Gemeente weigert het kappen van een eik aan de Zutphen-Emmerikseweg 139 in Baak

Informatie uit de aanvraag en argumentatie van de gemeente. (Die hiermee het advies van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bevestigd.

1.Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
2.Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
3.Bij een controle door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is geconstateerd dat de eik die hier staat vitaal is. De aangevoerde motiveringen betreffen overlast door eikenprocessierups en
vallende eikels. Dit zijn geen valide beoordelingscriteria uit de kapverordening. De vrees
voor beschadiging leidingen is niet terecht. Leidingen lopen in het algemeen vanaf de
openbare weg loodrecht naar het woonhuis. Dat is hier een paar meter bij de stam
verwijderd.
4.De verkeerssituatie is wellicht niet optimaal, maar ook dat is geen reden om een boom te
kappen. De in de loop der jaren wat dikkere geworden stam levert amper een extra
zichtbelemmering op.
Wellicht is plaatsing van en spiegel tegenover de uitrit een oplossing.                                              4. Ruimte naar de oprit toe hoeft ook niet direct een probleem te zijn. De oprit is 3,60m breed.
Daar past nog wel een auto op. De meeste garages zijn smaller.
Wat de in de verordening genoemde weigeringsgronden betreft: de natuurwaarde van een
eik is buitengewoon groot. Op de locatie waar deze eik staat is hij beeldbepalend.
Ons advies is derhalve om op basis van beeldbepalendheid en natuurwaarde de
kapaanvraag te weigeren.
Dat op basis van de gezondheid, conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de
houtopstand(en) wordt geadviseerd de gevraagde vergunning te weigeren.