Gemeente reageert na een jaar op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op onze bezwaren van 29 februari 2016 op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag en het zeer matige herplantplan in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Op 3 maart 2017 (!) ontvingen we per post het derde en laatste besluit van de gemeente. Op 1 februari 2017 kwam het eerste besluit binnen. De drie uitspraken zijn identiek: de Commissie Bezwaarschriften blijkt de bezwaren van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 reeds gedeeltelijk GEGROND verklaard te hebben. Toch wijkt het college van B & W nu drie maal af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Het draaide vooral om een forse meidoornhaag die ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch van groot belang geacht werd. Het middelste deel van die haag is weggehaald en door Aviko verplaatst naar de rand van hun terrein. Niet lang daarna stierf de haag af.

De haag stond in de weg voor de nieuwe rondweg om de toekomstige vrieshal van Aviko. Vandaar dat Bomenbelang de kap van deze meidoornhaag koppelde aan de bouw van deze 35 meter hoge hal én het bijbehorende groenplan. Dat was en is nog steeds volstrekt onvoldoende om zo’n immens gebouw in deze omgeving uit het zicht te nemen. Aviko zou hiervoor 2,5 hectare aan grond moeten verwerven om die te beplanten met én snelgroeiende bomen en bomen die groot worden.

Volgens het college van B & W bestaat er echter geen relatie tussen de nieuwe rondweg en de bouw van de vrieshal en dus ook niet tussen het weghalen van de meidoornhaag en het groenplan van Aviko.

In het oorspronkelijke besluit had het herplantvoorschrift ‘abusievelijk niet betrekking op het herplanten van het verwijderde deel van de meidoornhaag, maar strekte het tot herplant volgens het beplantingsplan van Aviko’. Nu heeft het college dit besluit zo aangepast dat het verwijderde deel van de meidoornhaag alsnog dient te worden herplant. Dat is destijds dus al gebeurd met als gevolg dat dat deel van de haag nu dood is.

Overigens krijgen we de welgemeende excuses van de burgemeester en wethouders.