Gemeente gaat groen in De Zuylenkamp in Hummelo opknappen

Op 19 december diende de gemeente een aanvraag in voor het kappen van enkele bomen in De Zuylenkamp in Hummelo. Het betreft een opknapbeurt van het groen ter plekke. Na overleg met de omwonenden koos de gemeente voor het uitdunnen en snoeien van dit stukje gemeentegrond.

In samenspraak met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is gekeken naar de waarde en de vitaliteit van de aanwezige bomen. In totaal tien bomen zullen gekapt worden. Dit verlies van groen compenseert de gemeente door het ‘parkje’ enigszins uit te rekken richting straat en sloot. Dit gebeurt bovendien met bomen die voor meer variëteit moeten zorgen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 januari.

Op 15 januari besluit de gemeente de kapvergunningen voor vijf bomen te verlenen, voor vijf andere bomen is geen kapvergunning nodig, omdat de stam nog te dun is (minder dan 95 cm omtrek). In het parkje verdwijnen vier zomereiken, twee beuken, een acacia en drie Westelijke hemlocksparren. De kapvergunningen zijn nodig voor drie eiken, een beuk en de acacia.

Hiervoor in de plaats plant de gemeente vijf nieuwe bomen: een fladderiep, een rode beuk, een moeraseik, een Amerikaanse tulpenboom en een Kaukasische vleugelnoot.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 januari.