Twee extra bomen op marktplein Vorden

Eind november zijn twee extra bomen (scharlakeneiken) geplant op het marktplein van Vorden. Met deze bomen komt de gemeente een belofte na aan Vereniging Bomenbelang uit 2006. De scharlakeneiken zijn in feite de compensatie van de twee Amerikaanse eiken die tot in het begin van deze eeuw op hetzelfde marktplein stonden (foto: Hans Thijssen).

Eind november zijn twee extra bomen (scharlakeneiken) geplant op het marktplein van Vorden. Met deze bomen komt de gemeente een belofte na aan Vereniging Bomenbelang uit 2006. De scharlakeneiken zijn in feite de compensatie van de twee Amerikaanse eiken die tot in het begin van deze eeuw op hetzelfde marktplein stonden (foto: Hans Thijssen).

Op het marktplein in Vorden achter het nieuwe grand-café zijn twee scharlakeneiken geplant. De bomen zijn er gekomen na jarenlang aandringen van Vereniging Bomenbelang. In feite lost de gemeente een belofte uit 2006 in aan Bomenbelang. Tot in het begin van deze eeuw stonden op het marktplein namelijk twee forse Amerikaanse eiken. Door ouderdom en ziekte moesten deze bomen destijds omgehakt worden. Bomenbelang drong toen aan op vervanging van deze eiken.

De gemeente besloot herplant uit te stellen totdat meer duidelijkheid zou ontstaan over eventuele herinrichting van het centrum van Vorden. Als uiterlijke datum werd 31 december 2008 genoemd. Het toen bestaande centrumplan verdween echter in een la. Toen een nieuwe versie van het centrumplan alsnog uitgevoerd werd, loste de gemeente haar belofte in. Dat gebeurde na enig aandringen tijdens overleg tussen Bomenbelang en de verantwoordelijke wethouder.

Scharlakeneiken kunnen tot 50 meter hoog worden.

Twee van deze scharlakeneiken zijn afgelopen week geplant op het marktplein van Vorden. Ze kunnen tot maximaal 50 meter hoog worden (foto: Hans Thijssen).

Twee van deze scharlakeneiken zijn geplant op het marktplein van Vorden. Ze kunnen tot maximaal 50 meter hoog worden (foto: Hans Thijssen).