Monumentale paardenkastanje voor kerk in Vorden gekapt

De monumentale witte paardenkastanje in het plantsoen voor de hervormde kerk in Vorden is op zaterdag 7 juli gekapt. De boom was niet meer te redden. De stam rotte weg en de kastanjeboom ondervond bovendien last van de bloedingsziekte. De gemeente heeft op woensdag 4 juli samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ter plekke bekeken wat moest gebeuren en de conclusie getrokken om de boom snel te kappen.

Het begin van de kap van de witte paardenkastanje voor de kerk in Vorden op zaterdag 7 juli (foto: Joost Bakker).

Zaterdagmiddag 7 juli. Wat rest van de eeuwenoude kastanjeboom is een klein stukje stam en een aantal stukken al dan niet verrot hout (foto’s: Joost Bakker).

De monumentale witte paardenkastanje voor de Nederlands hervormde kerk in Vorden een paar dagen eerder. De ruim 200 jaar oude boom was niet langer te redden. Op donderdag 5 juli werd de kastanje met hekken afgesloten. Tot dan toe werd de ronde boombank volop gebruikt  (foto: Joost Bakker).

De paardenkastanje dateerde uit de periode 1750-1800. Tot circa 2006 was de conditie van deze boom nog goed. Vier jaar geleden werd hij bij een controle als ‘matig’ bestempeld. De stamomtrek was weliswaar nog wat gegroeid tot 410 cm (op 1.30 meter hoogte), maar de boom ging toen in hoogte al wat inleveren. De laatste twee jaar ging de kastanjeboom zienderogen achteruit. De ankers in de boom zijn afgelopen najaar nog vernieuwd om de twee forse stammen bij elkaar te houden. Ook is toen veel dood hout verwijderd.

De paardenkastanje vormde vanaf het begin tot twee jaar geleden het logo van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bomenbelang werd opgericht in 1997.

Aanvankelijk stonden voor de kerk meer grote kastanjes. De eerste vlakbij de kerk is gekapt in 1946; later (in 1996) is er nog één gekapt aan de kant van de Burg. Galleestraat.

Vlakbij de kerk werd in 1946 een flinke kastanje gekapt.

Rond de kerk hebben trouwens altijd veel oude bomen gestaan. Tijdens de reconstructie van het centrum verdwenen de laatste kastanjebomen aan de kant van de Dorpsstraat.

De Dorpsstraat met links nog net te zien de boerderij van de familie Wijers Elshof (die in 1937 afgebroken is) met daarachter de paardenkastanje die nu na ruim 200 jaar aan het einde gekomen is. Waarschijnlijk is deze foto rond 1925 gemaakt. Met dank aan de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden.

De karakteristieke boom stond jarenlang in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl). Het is één van de 140 solitaire bomen of groepen bomen in de gemeente Bronckhorst die deze landelijke status hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de boom niet alleen minimaal 80 jaar oud zijn, maar ook bijzonder op het gebied van soort, locatie, beeldbepalendheid voor de omgeving of anderszins opvallend.

Volgens Vereniging Bomenbelang moest de boom gekapt worden vanwege de veiligheid (rondom de kastanje staat een halfronde boombank waar veel mensen in de schaduw gaan zitten).  Een garantie dat de boom het nog veel langer uit zou houden, was niet meer te geven.

De hoofdstam van de kastanjeboom is aan het wegrotten. De veiligheid kan niet langer gegarandeerd worden.

De vereniging stelt voor dit najaar ter compensatie van deze boom drie nieuwe bomen in het plantsoen voor de kerk te planten. Bomenbelang wil één van die bomen schenken aan de gemeente, omdat deze plek voor de vereniging symbolische waarde heeft. De voorkeur gaat daarbij uit naar een lindesoort die geen ‘plak’ veroorzaakt. Vlak voor de kerk staat al een Hollandse linde. Ook deze boom staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. De linde is geplant tussen 1900 en 1910 en is ruim 20 meter hoog (met een stamomtrek van 230 cm). Tussen deze linde en de oude paardenkastanje staat nog een jonger exemplaar van een witte paardenkastanje.

Hebt u nog oude foto’s waarop de paardenkastanje te zien is, stuur ons dan een bericht.

Voor meer foto’s van de kap van de monumentale boom op 7 juli zie onder hoofdstuk ‘foto’s’ bovenaan de hoofdpagina. De titel luidt “kap monumentale paardenkastanje in Vorden”.