Status kapvergunningen Vorden

Aangevraagde kapvergunningen


Aanvraag kapvergunning Decanijeweg 10

kapaanvraag voor iep aan Elshof 4 in Vorden

Het kappen/snoeien van 4 bomen aan de Dr.C.Lulofsweg in Vorden

Kapaanvraag dode eik Eikenlaan 2 in Vorden

Kapaanvraag voor een eik aan de eikenlaan in Vorden

Kapaanvraag voor knotlinde ter hoogte van Nieuwstad 8 in Vorden

Kapaanvraag voor een Haagbeuk op het Elshof 14 in Vorden

Aanvraag voor het toppen van een plataan aan de Zutphenseweg 123 in Vorden

Kapaanvraag voor een zomereik aan de Christinalaan 11 in Vorden

Aanvraag kapvergunning voor 13 bomen aan de Christinalaan in VordenVerleende kapvergunningen


Plataan mag toch getopt worden.

Verlening vergunning kappen/snoeien van 4 bomen an de Dr.C.Lulofsweg in Vorden

Noodkap populier Enzerinckweg bij Vorden

Noodkap 6 beuken Schuttestraat in Vorden

Kapvergunning dode eik Eikenlaan 2 in Vorden

Kapvergunning verleend voor een eik aan de Eikenlaan in Vorden

Kapvergunning voor een Haagbeuk op het Elshof 14 in Vorden

Knotlinde ter hoogte van Nieuwstad 18 wordt gekapt

Kapvergunning verleend voor 10 bomen aan de Christinalaan in Vorden

Vergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de Mosselseweg 2A in VordenIngediende bezwaren


Behandeling bezwaarschrift Christinalaan op 12 april.

Opnieuw protest omwonenden tegen herinrichting Christinalaan Vorden.

Bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden gekapt

Nieuwe bomen in oude Decanijebosje in Vorden

Vijf nieuwe bomen bij oude school Medler

Kapvergunning voor esdoorn op hoek Ruurloseweg-Enkweg

‘Hoorzitting’ over reeds gekapte notenboom aan Het Wiemelink tijdens bezwaarschriftenprocedureGeweigerde aanvragen


Weigering kapvergunning Decanijeweg 10

Weigering kapvergunning voor Iep aan Elshof 4 in Vorden

Vergunning voor het toppen van een plataan geweigerd

Weigering Kapvergunning voor een zomereik aan de Christinalaan 11 in Vorden

Geen kapvergunning voor beuk en notenboom aan Zutphenseweg in Vorden

Eik aan Enzerinckweg in Vorden moet blijven staan

Kapvergunning voor één eik aan Zutphenseweg in Vorden

Kapaanvraag voor esdoorn aan Gazoorweg in Vorden geweigerd

Nieuwe bewoners voormalige school Medler mogen eiken niet kappen

Gemeente weigert kapvergunning voor notenboom aan Molenweg in VordenBezwaar gehonoreerd


Rechter stelt Bomenbelang inzake Christinalaan in het gelijk

Oude eik aan Reeoordweg blijft staan

Haagbeuken aan het Hoetinkhof blijven staan