Status kapvergunningen Velswijk

Aangevraagde kapvergunningen
Verleende kapvergunningen


Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Prunushof in VelswijkIngediende bezwaren
Geweigerde aanvragen
Bezwaar gehonoreerd