Aantasting van het landschap in de Achterhoek aanschouwelijk gemaakt

Voorafgaan aan de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst toonde Dick van Hoffen, beleidsmedewerker landelijk gebied bij de Provincie Gelderland, op 13 juni in het Kulturhus in Vorden aan de hand van concrete voorbeelden hoe urgent een betere bescherming van het coulissenlandschap is. De laatste jaren verdwijnen steeds meer houtwallen, (meidoorn)hagen, steilranden en andere kenmerkende landschapselementen zonder dat daar iets voor terugkomt. Onlangs is de gemeente Bronckhorst nogmaals geattenteerd op deze achteruitgang. Vereniging Bomenbelang vraagt de gemeente snel beschermende maatregelen te nemen.

Veel belangstelling voor de dialezing over de bedreigingen voor het landschap in de Achterhoek (foto: Gerlinde Bulten).

De jaarvergadering van Vereniging Bomenbelang die daarna onder meer andere actuele zaken op groengebied in het algemeen en bomen in het bijzonder besprak, stemde er mee in dat Dick van Hoffen bestuurslid wordt.

Vanwege de plotselinge dood begin maart van penningmeester Kees Mortier was een vacature ontstaan in het bestuur van Vereniging Bomenbelang. Voorzitter Cees van der Jagt neemt – vooralsnog tijdelijk – ook de functie van penningmeester op zich. Het bestuur bestaat nu weer uit 5 leden. De andere drie zijn: Peter Bielars (secretaris), Joost Bakker en Gerlinde Bulten.

Tijdens de jaarvergadering presenteerde de vereniging een flyer over haar werkzaamheden én de tweede druk van de wandel- en fietsroute langs monumentale bomen in de omgeving van Vorden. De eerste druk was uitverkocht.

Deze nieuwe druk is vanaf heden ook verkrijgbaar bij de VVV in Vorden en het Ludgerusgebouw in Vierakker/Wichmond en kost 2,50 euro inclusief fietskaart.