Derde editie ‘1 boom mot kun’n’ scoort goed: 141 bomen

In het seizoen 2015/2016 werd in de gemeente Bronckhorst voor het eerst de actie ‘1 boom mot kun’n‘ gehouden. Ze leverde 124 bomen op voor het buitengebied. In het winterseizoen van 2016/2017 zorgde de tweede editie voor 63 nieuwe bomen. De derde editie van afgelopen winter zorgde voor een recordaantal van 141 bomen. Vereniging Bomenbelang ondersteunt dit initiatief van een aantal mensen uit Hengelo (‘Natuur op Bekveld’), de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst waarbij gratis bomen geleverd worden aan grondeigenaren in het buitengebied.

Het initiatief begon enkele jaren geleden in de gemeente Oost Gelre. Het doel is het buitengebied weer te voorzien van een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen. Vanuit Bronckhorst kwamen in het eerste jaar zo’n 160 aanvragen binnen, uit vrijwel alle dorpen. Daarvan voldeden 124 locaties.

In de afgelopen decennia zijn door schaalvergroting veel vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist die solitaire bomen zijn waardevol voor het landschap en de dierenwereld. Zo zijn vrijstaande bomen van belang voor (roof)vogels, vlinders, insecten en vleermuizen. Ze dragen bij aan de biologische ongediertebestrijding van de akkers. Ook het vee profiteert en vindt beschutting onder de bomen.

Het idee om aan alle grondeigenaren in het buitengebied te vragen of ze een enkele boom willen planten op een plek waar die kan uitgroeien tot een fors exemplaar, is afkomstig van bioloog Anton Stortelder die aan de universiteit van Wageningen werkt en het agrarisch cultuurlandschap goed kent.

De gemeente en de provincie Gelderland betalen de bomen. De agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ondersteunen het initiatief. ’t Onderholt coördineert de activiteiten en Bomenbelang adviseert over bestaande bomen in het buitengebied.

De deelnemende organisaties hopen dat meer variëteit ontstaat in het aantal bomen dat geplant wordt. Ze verwachten de komende jaren nog enkele honderden nieuwe bomen te kunnen planten bij nieuwe deelnemers van de actie ‘1 boom mot kun’n‘.

Afgelopen maanden zijn onder andere 35 walnoten geplant, 29 rode beuken, 21 lindes, 18 groene beuken, 10 tamme kastanjes, 9 wilde kastanjes en 5 zomereiken.