Controle van monumentale bomen

 

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Een groep van tien leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst controleert de circa 125 bomen en boomgroepen die voorkomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register, dat destijds opgesteld is door de landelijke Bomenstichting, wordt sinds april 2014 in heel Nederland nagelopen en geactualiseerd. Landelijk betreft het circa 15.000 bomen of boomgroepen.In het register staan bomen die én een minimale leeftijd van 80 jaar hebben én beeldbepalend voor de omgeving zijn of cultuurhistorische waarde hebben of zeldzaam zijn of bijzondere planten en/of dieren herbergen of qua omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend zijn.

Tot circa 2007 is de lijst redelijk goed bijgehouden. Vanwege bezuinigingen is sindsdien de controle er bij in geschoten. In 2013 ontving de landelijke Bomenstichting echter weer geld om iemand aan te nemen die de complete lijst nu aan het digitaliseren en actualiseren is. Hij heeft hierbij de hulp van een groot aantal lokale bomenorganisaties. Vereniging Bomenbelang controleert de genoemde 125 bomen of boomgroepen op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst. Mogelijk vallen er nu bomen af, mogelijk komen er ook nieuwe bomen bij. Eigenaren van monumentale bomen kunnen een bijdrage in de onderhoudskosten ontvangen uit het Bomenfonds (het Jo Bergackerfonds, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds). Eén van de voorwaarden voor een bijdrage is dat de levensverwachting van de boom na onderhoud nog minimaal tien jaar bedraagt.

De controle op het grondgebied van Bronckhorst verloopt sneller dan de landelijke controle. De landelijke Bomenstichting publiceert de complete landelijke lijst op 5 juni 2015. In de gemeente Bronckhorst zijn alle monumentale bomen bekeken!

Eigenaren die bomen op hun grondgebied graag op de lijst van monumentale bomen geplaatst willen zien, kunnen contact opnemen met het bestuur van Vereniging Bomenbelang.