Categoriearchief: Status Gearchiveerd

Flauwe grap?

Onlangs werden we opgeschrikt door het bericht dat veel van de monumentale Thuja’s (Reuzenlevensboom) langs het kerkhof van Hengelo (genoteerd op de landelijke registratie van monumentale bomen met nr.1687234) voorzien waren van gele stippen. Dat betekend meestal het einde van de boom. De gemeente meldde ons echter dat het om een flauwe grap ging (nou ja flauwe? je zal maar iemand met een kettingzaag opdracht geven om alle gele stippen om te leggen) Door de gemeente is slechts 1 boom aangemerkt en ze hebben geen idee wie de andere stippen gezet heeft. Nog niet zo lang geleden gebeurde hetzelfde op landgoed Hackfort waar een overijverige stagiaire kwistig met de spuitbus had staan zwaaien. Daar was sprake van een vergissing die middels een rondgang met schuurpapier weer hersteld werd.

Thuja plicata (Reuzenlevensboom) in Hengelo

BOODSCHAP!!

Vallen al die gele stippen op? Probeer het te verifiëren en anders doen wij het voor je

AANKONDIGING ALV 2021

De uitgestelde ALV 2021 zal gehouden worden in het buurthuis te Varssel op 16 oktober.

Koffie en thee klaar om 10 uur. Aanvang vergadering 10.30. Aansluitend wordt er een excursie georganiseerd op landgoed Zelle.

Nadere informatie betreffende de agenda etc. komt nog op de site. Leden ontvangen dit ook per e-mail of per brief.

Meld (illegale) kap!

Bij Vereniging Bomenbelang komen de laatste tijd verschillende meldingen binnen van kap van bomen waarvoor geen kapvergunningen zouden zijn afgegeven. Het betrof bijvoorbeeld een aantal forse bomen langs de Almenseweg in Vorden (vlak bij de oprit naar landgoed Enzerinck) en een eik bij de benzinepomp aan de Zutphenseweg, ook in Vorden.

Bomenbelang heeft een reactie gevraagd bij de gemeente. De eik aan de Zutphenseweg stond op een lijst van bomen die vanwege eventueel risico op vallende takken of afsterving volgens de gemeente gekapt moesten worden. De betreffende eik zou verzwakt zijn door zwammen.

Waarom de bomen langs de Almenseweg verwijderd moesten worden, blijft onduidelijk. Ze vallen onder de Boswet, waardoor tegen kap geen bezwaar gemaakt kan worden.

Mocht u ook vragen hebben over vermeende illegale kap, meldt dit dan bij onze vereniging. Onder het hoofdstuk ‘kapvergunningen’ op deze website kunt u per dorp bekijken voor welke bomen kapvergunningen lopen en hoe de stand van zaken is (of de vergunning alleen nog een aanvraag betreft of dat de gemeente al een vergunning afgegeven heeft en bezwaar aan te tekenen valt).

In principe moet voor de kap van elke volwassen boom een kapvergunning aangevraagd worden.

Henriëtte Ambagtsheer overleden

Henriëtte Ambagtsheer

Henriëtte Ambagtsheer, lange tijd secretaris van Vereniging Bomenbelang, is woensdag 26 februari op 77-jarige leeftijd overleden aan een longembolie: een verstopping van de longslagader.

Henriëtte was vanaf de oprichting van Bomenbelang nauw betrokken bij de vereniging en jarenlang het aanspreekpunt. Twee jaar geleden stapte ze uit het bestuur.

Ze is begraven op de algemene begraafplaats in Vorden.

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang wenst de familie alle sterkte.