Categoriearchief: Status Gearchiveerd

Donder en Bliksem

Lang geleden kreeg ik bij mijn vertrek naar Maleisië een gitaar van m’n kinderen. Daarmee kon ik heerlijk  gitaar spelen in de schaduw van een palmboom op een (on)bewoond eiland. Romantisch toch?

Wat een deceptie werd dat. Ten eerste kon ik helemaal geen gitaar spelen met die dikke vingers van mij, maar een palmboom blijkt ook helemaal geen boom te zijn. Misschien kan je een palm beter vergelijken met een soort varen.

Even het verschil: een gewone boom is van binnen dood en leeft aan de buitenkant. De sapstroom omhoog gaat door de buitenste laag hout. In het voorjaar zijn dat grote cellen en die vinden we later terug als jaarringen. De sapstroom naar beneden gaat door het cambium, net onder de schors van de boom. De boom wordt ieder jaar dikker.

Een palm groeit vanuit het midden. De plant ontwikkelt een enkele stengel met maar één groeipunt. Deze stengel noemen wij dan de stam en bestaat uit opeengestapelde bladeren. Bij het opsnoeien van de palm zagen we de bladeren eraf en laten de bladvoeten zitten. Dat kan je ook altijd mooi zien aan zo´n gladde stam. Een palm kan dus niet in de breedte groeien zoals een gewone boom. De eerste 10 jaar lijkt het meestal dan ook of een palm bijna niet groeit. Pas als hij op breedte is gaat hij omhoog. Haal je dus alle bladeren van een palm af maar je laat het hart zitten, dan loopt de palm precies in het midden weer uit.

Als in zo’n “boom” met maar 1 centrale sapstroom de bliksem inslaat dan wordt de hele stam gestoomd;  het sap spuit er aan alle kanten uit en de palm is op slag dood (zie foto). Daaronder wil je dus zeker geen gitaar spelen.  Maar bliksem in een echte boom dat is heel andere koek zoals Anton Dekker hieronder uitlegt. (Inleidende tekst Ab van Peer)

Boomspecialist Anton Dekker (bestuurslid van de bomenstichting Zutphen)  schreef een doorwrocht artikel over Blikseminslag bij bomen. VBB mocht  dit artikel overnemen met toestemming  van schrijver en de landelijke bomenstichting in wiens blad het als eerste gepubliceerd werd. (https://www.bomenstichting.nl/

Bliksemse bomen – 100 miljoen volt door je bast, overleef je dat? BLIKSEMINSLAG KAN FIKSE SCHADE TOEBRENGEN AAN EEN BOOM, MAAR WAAROM BLIJVEN SOMMIGE BOMEN DAARVAN GEVRIJWAARD? BOOMSPECIALIST ANTON DEKKER OVER DE GEVOLGEN VAN ONWEER VOOR BOMEN.

Boomspecialist Anton Dekker uit Apeldoorn is al bijna dertig jaar gefascineerd door blikseminslag in bomen. In verschillende artikelen en lezingen geeft hij uitleg over het ontstaan van bliksem en de mogelijke gevolgen voor bomen. Voor we samen met Anton in de zichtbare en onzichtbare effecten duiken, eerst een uitleg over het ontstaan van bliksem.

Foto:  Jeroen Philippona

OP 15 KILOMETER HOOGTE

Onweerswolken kunnen wel 15 kilometer hoog worden. Hierin stromen snel stijgende vochtige warme lucht en sterk dalende koude lucht van minimaal -20°C met 100 kilometer per uur vlak langs elkaar. Door de wrijving ontstaat statische elektriciteit. Boven in de wolk vormt zich een positieve lading en onder aan de wolk een negatieve. Wanneer de negatieve lading te hoog wordt, zoekt stroom de makkelijkste weg naar de positief geladen grond om te ontladen. Doorgaans naar het hoogste punt in de omgeving. Dit gebeurt echter niet in één bliksemschicht van boven naar beneden. Een stroom met positieve lading schiet vanaf de grond maximaal 75 meter omhoog en ontmoet de negatieve stroom van enkele kilometers lang die vanuit de wolk naar beneden komt. De ontlading gebeurt in een aantal bliksemschichten, te beginnen met een trapvormige voorontlading die vanuit de wolk via een vertakte route naar beneden schiet. Bij contact – bliksemaanhechting – volgt de hoofdontlading: de bliksemflits. Deze kan 30.000°C zijn en een spanning hebben tot 100 miljoen volt! Anton heeft ontdekt dat er in een onweersbui regelmatig meerdere bomen tegelijk getroffen worden. Vaak op vrij korte afstand van elkaar, tot 100 meter. Dit komt door de vertakkingen van het hoofdkanaal van de bliksem naar verschillende voorontladingen vanuit de boomtoppen.

MET GLADDE SCHORS MINDER RISICO

Bliksem zoekt de weg van de minste weerstand. Dat begint bij een hoog punt in een landschap. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een hoge boom. Tijdens een onweersbui zijn bomen vaak nat. Het water met daarin opgeloste mineralen vormt een goede geleider en voert de elektrische stroom via de waterfilm op de schors naar de grond af. Zolang de schors glad is, zoals bij beuk, esdoorn en hulst, en niet onderbroken wordt, verloopt dit veelal zonder schade voor de boom. Bij een ruwe schors (bijvoorbeeld eik, acacia, populier) of bij metalen voorwerpen zoals oude boomankers of granaatscherven, wordt de stroom onderbroken. Dan kan de bliksem naar binnen schieten en flinke schade toebrengen. De sappen in de stam en de bast, het levende deel onder de schors, veranderen door de hitte onmiddellijk in stoom. Dit leidt tot een zo hoge druk dat de boom gedeeltelijk explodeert. Meestal loopt de stroom van de bliksemontlading net onder de bast naar beneden. Dan kan de schade beperkt blijven tot een weggeslagen strip van bast en schors. Maar als bij een zware ontlading de stroom centraal door de stam gaat, is de kans groot dat er door explosie weinig van de boom overblijft. Of dat er inwendige verbranding ontstaat. Foto: Anton Dekker

UIT DE BUURT BLIJVEN

Het kan gebeuren dat de blikseminslag deels de stam volgt en vervolgens overspringt naar een ander, beter geleidend object (boom, gebouw, dier of mens). Dit wordt sideflash genoemd. Wanneer bliksem de bodem bereikt, ontstaat er een elektrisch ladingsverschil in de grond. Als dieren of mensen in de buurt staan, kan er daardoor een dodelijke lading via de poten of benen omhoog schieten. Een ander gevaar zijn grote en kleine wegschietende houtsplinters als een boom door stoom explodeert. Dit alles maakt schuilen onder een ‘veilige’ boom in de buurt dus 3 juli 2023, jaargang 21 nr. 3 juist gevaarlijk. Bij onweer is het devies laag gehurkt met de voeten tegen elkaar op de grond te gaan zitten en je zo klein mogelijk te maken. Het liefst in een droge greppel, ver weg van bomen en boomwortels en niet in een open veld. Vergeet ook niet je rugzak, paraplu of Nordic Walking stokken ver van je weg te werpen.

ZICHTBARE EN ONZICHTBARE SCHADE

Anton vertelt dat blikseminslag in een boom voordat de bui losbarst de meeste schade veroorzaakt. ‘De ontlading loopt dan ook door de wortels, dieper in de grond in plaats van over het maaiveld. Is de boom inclusief de stamvoet en het maaiveld kletsnat, dan blijft het wortelgestel vaak gespaard. De elektrische weerstand van de grond is dan minder hoog’. Hij constateert dat bij blikseminslagen de lengte van de schade varieert per boomsoort. Vanaf de stamvoet gerekend is dat bij eiken tot op zo’n vier vijfde van de stamlengte, bij ruwe berken vaak tot 3 meter hoogte en bij Douglassparren tot een derde. Meestal herhaalt de ontlading zich een paar maal binnen hetzelfde bliksemkanaal, dat heet deelbliksem. ‘Dit kun je soms terugzien aan de bliksemsporen’ zegt Anton. ‘Je ziet dan meerdere verticale lijnen van ongeveer 2 cm – de breedte van een bliksemkanaal – naast elkaar lopen. De sporen zijn vaak een paar jaarringen diep. Bliksem kan ook via een gesteltak contact maken met de boom. Dat kun je aan het spoor terugzien. Soms is die tak er ook helemaal afgeslagen of geëxplodeerd’.

Om verwarring met een vorstscheur te voorkomen: een bliksemscheur loopt vaak tussen de wortelaanzetten door de grond in, een vorstscheur stopt boven de wortelaanzet.. Bij gedeeltelijke bastschade kan de boom zelf zorgen voor volledige wondafgrendeling. Soms zijn er jaren later helemaal geen sporen van blikseminslag meer te vinden. Wanneer de bast stevige schade heeft opgelopen en het spinthout is gebarsten, dan kan de boom van binnen geheel zijn versplinterd. Bij storm kan hij draaien en uit elkaar vallen. Insecten en bacteriën zullen een beschadigde boom ook eerder aantasten en verzwakken.

MEER BLIKSEM DOOR KLIMAATVERANDERING

Het onweert in Nederland nu gemiddeld op 25 dagen per jaar. Het aantal geregistreerde ontladingen varieert van 100.000 tot 300.000 per jaar. Omdat het weer door klimaatverandering verhevigt, zullen we vaker en zwaardere onweersbuien krijgen met meer blikseminslagen als gevolg. Dat betekent dat onze hoogste bomen vaker getroffen worden. Anton wijst erop dat hoge monumentale of solitaire bomen kunnen worden beschermd door er bliksemafleiders in te plaatsen. Ook hoge bomen vlak bij gebouwen zouden, in verband met omgevingsschade door exploderend hout, hiermee beschermd kunnen worden. Kortom, als een boom niet uitsteekt boven andere bomen of gebouwen in de buurt, een gladde schors heeft en bij onweer een lekkere waterfilm op de schors, heeft hij de grootste kans onbeschadigd te blijven.

Bron: Bomennieuws zomer 2023 Tekst en foto links: Reina de Smeth, foto rechts: Anton Dekker.

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden,
Mededeling: na het vertrek van Bernadette Kop heeft het bestuur Rob Pastoor per 1 september 2022 bereid gevonden de taken van secretaris van de vereniging op zich te nemen.
De Algemene Ledenvergadering – met aansluitend een excursie – zal plaatsvinden op

3 JUNI 2023
KULTURHUS VORDEN
10.30 UUR

U ontvangt een week voor de vergadering de agenda en bijbehorende stukken.
Naast de reguliere onderwerpen komt ook de samenstelling van het bestuur aan de orde. Er zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar en er worden nieuwe bestuursleden voorgedragen.
Ook de leden kunnen kandidaten voor het bestuur voordragen. Een voordracht uit de leden dient volgens de statuten gesteund te worden door een tiende deel van het totaal aantal leden, zijnde 10 leden. Een voordracht moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld.

Huidig bestuur
Ab van Peer (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar
Anneke Voorend (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar
Dick van Hoffen (bestuurslid)
Gerlinde Bulten (bestuurslid)
Rob Pastoor (secretaris – vervanging)

Voor het nieuwe bestuur zijn de kandidaten
Marjolijne van Waveren (kandidaat penningmeester)
Gabriëlle Parel (kandidaat bestuurslid)
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op zaterdag 3 juni.
Namens het bestuur,
Rob Pastoor
secretaris

Boomfeestdag Bronckhorst van 16 november 2022 verplaatst naar woensdag 18 januari 2023

Boomfeestdag  14 maart 2019 aan de Krommedijk

De eerste Boomfeestdag na corona was gepland op woensdag 16 november 2022. Bij het eerste overleg in september met leden van het Boomfeestdagcomité is gesproken over een alternatieve datum voor als de plantomstandigheden niet goed zouden zijn. Begin november is besloten om de plantdag te verplaatsen naar 18 januari 2023. Het is in de herfst warm geweest en droog.  Bomen, met name eiken hadden daardoor nog hun bladeren en dat betekent dat de sapstromen in de bomen nog actief zijn. Dan is het niet goed om bomen te rooien en vervolgens te planten.
Wij waren verheugd dat maar liefst acht Basisscholen in Bronckhorst zich hebben opgegeven. De scholen zijn via een mail op de hoogte gebracht de nieuwe plantdatum in 2023. Ook het
bestuurssecretariaat van de gemeente Bronckhorst is hiervan in kennis gesteld.

Flauwe grap?

Onlangs werden we opgeschrikt door het bericht dat veel van de monumentale Thuja’s (Reuzenlevensboom) langs het kerkhof van Hengelo (genoteerd op de landelijke registratie van monumentale bomen met nr.1687234) voorzien waren van gele stippen. Dat betekend meestal het einde van de boom. De gemeente meldde ons echter dat het om een flauwe grap ging (nou ja flauwe? je zal maar iemand met een kettingzaag opdracht geven om alle gele stippen om te leggen) Door de gemeente is slechts 1 boom aangemerkt en ze hebben geen idee wie de andere stippen gezet heeft. Nog niet zo lang geleden gebeurde hetzelfde op landgoed Hackfort waar een overijverige stagiaire kwistig met de spuitbus had staan zwaaien. Daar was sprake van een vergissing die middels een rondgang met schuurpapier weer hersteld werd.

Thuja plicata (Reuzenlevensboom) in Hengelo

BOODSCHAP!!

Vallen al die gele stippen op? Probeer het te verifiëren en anders doen wij het voor je

AANKONDIGING ALV 2021

De uitgestelde ALV 2021 zal gehouden worden in het buurthuis te Varssel op 16 oktober.

Koffie en thee klaar om 10 uur. Aanvang vergadering 10.30. Aansluitend wordt er een excursie georganiseerd op landgoed Zelle.

Nadere informatie betreffende de agenda etc. komt nog op de site. Leden ontvangen dit ook per e-mail of per brief.

Jaarkalender van Bomenbelang

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft een kalender gemaakt voor 2020 (compact, vierkant, 22 x 22 cm). Hierop staan allerlei bekende mooie bomen en landschappen uit de gemeente. De oplage is beperkt. U kunt de kalender kopen voor 9 euro. Neem hiervoor contact op met secretaris Peter Bielars: bomenbelang@gmail.com of (0575) 470 530. De vereniging gebruikt de opbrengsten voor het behoud van waardevolle bomen en de aanplant van nieuwe bomen in de gemeente. Inmiddels is ook de vierde druk uitverkocht.

 

Nieuw bestuur

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst kent sinds 6 juli 2020  een nieuw bestuur. Op de ledenvergadering werd als nieuwe voorzitter Ab van Peer uit Baak gekozen en als nieuwe penningmeester Anneke Voorend uit Zelhem.

V.l.n.r. Joost Bakker, Gerlinde Bulten, Anneke Voorend (penningmeester), Ab van Peer (voorzitter), Peter Bielars (secretaris) en Dick van Hoffen (foto: Karin Haarman).

Ab van Peer woont sinds drie jaar in de gemeente Bronckhorst en sloot daarmee een internationaal werkzaam leven af. In het verleden werkte hij onder meer bij de Bomendienst van de Heidemij (nu Arcadis) als specialist op het gebied van groeiplaatsonderzoek.

Anneke Voorend werkte in het onderwijs als docent economie en bij gemeenten als beleidsadviseur onderwijs en manager bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Ze is  lid van de Participatieraad van gemeente  Bronckhorst. Ze heeft meerdere bestuurservaringen (volleybalvereniging, kinderdagverblijf, openbaar onderwijs, stichting weeshuis), ook als penningmeester.

De overige bestuursleden zijn Peter Bielars (secretaris), Dick van Hoffen, Joost Bakker en Gerlinde Bulten.

Vereniging Bomenbelang bestaat al sinds 1997. Ze is opgericht door mensen die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, karakteristieke lanen én onmisbare landschapselementen van de Achterhoek zoals houtwallen, stijlranden langs de oude essen en groepjes knotwilgen en hagen. Aanvankelijk beperkte de aandacht zich tot Vorden, maar toen de gemeente Bronckhorst in 2005 ontstond, verbreedde die zich tot het gehele grondgebied van zo’n 30.000 hectare.

Voor meer informatie: www.bomenbelang.nl