Categoriearchief: Nieuws

Belgische Arnout (23) loopt met een beukenboom naar Denemarken. ‘Bij ons kan hij straks niet meer leven’

Artikel overgenomen uit Dagblad van het Noorden. Foto Marcel Jurian de Jong

Om mensen opmerkzaam te maken op klimaatverandering, loopt de Belgische student Arnout Vandeputte met een  beukenboom uit zijn vaderland naar Denemarken. Beuken kunnen straks vanwege warmte en droogte niet meer leven in België.

Vandeputte  zit in de avondzon te eten op camping De Balloohoeve in Balloo. Naast hem zijn zelfgebouwde kar, waarin hij een jonge beukenboom te voet van Brussel naar Denemarken vervoert.

Ecologie is het kernpunt van al zijn werk. Vandeputte maakte eerder een voorstelling over de overstromingen in 2021, waarbij tientallen Belgen de dood vonden. De hevige regenval die deze overstromingen veroorzaakte, is een zichtbaar gevolg van klimaatverandering. Hij liet in zijn theatervoorstelling mensen de urgentie van deze gevolgen ervaren in installaties met beeld en geluid. „Dat vond het publiek indrukwekkend.”

 

Geen beuken meer

De Brusselaar gaat op een campingstoel zitten en neemt een slokje wijn. ,,Ik woon vlak bij het Zoniënwoud. Een prachtig beschermd beukenbos. Uit onderzoek blijkt dat er door de droogte over tientallen jaren geen beuken meer kunnen groeien in vrijwel heel Europa.”

Dan staat hij op en klapt de oude koffer op zijn kar open. „Kijk”, wijst hij naar de landkaarten die in de binnenkant van de koffer zijn geplakt. „Hier zie je het. In Denemarken zullen de omstandigheden voor de beuk goed zijn. Door de opwarming van de aarde en de droogte die steeds verder naar het noorden opschuift, verschuift ook het gebied waar beuken voorkomen steeds verder noordwaarts. Verschillende boom- en plantensoorten die nu al in het uiterste noorden van Europa voorkomen, zullen voorgoed verdwijnen.”

Door mijn beukenjong nu te voet van Brussel naar Denemarken te brengen, raak ik op den bots met mensen die normaliter geen theater bezoeken en bereik ik breed publiek buiten het theater.”

Gevolgen van de klimaatverandering zie je niet gelijk. Mensen zeggen tegen elkaar: „Hé, weet je nog? Al die dode insecten op voorkant van de auto in de lente? Dat heb ik al een tijd niet meer gehad. Waar zijn die insecten gebleven?” Je merkt het pas op als het al ver heen is. Er zitten minder insecten op je auto, omdat er nu domweg minder insecten bestaan. Dat is zorgelijk.”

Tumulibos Balloo

De jonge theatermaker voelt zich verbonden met de generaties voor en na hem. ,,Wist je dat het woord ‘boek’ van ‘beuk’ komt? Mensen gebruikten vroeger beukenhout om hun verhalen door te geven. Met het verdwijnen van de beuk, verdwijnen ook verhalen.”

De zon schijnt op het prachtige Tumulibos tegenover de camping. Een beukenbos op Drentse bodem met tumuli, grafheuvels, uit de prehistorie. Een bos vol geschiedenis waar, volgens het onderzoek dat de Brussellaar aanhaalt, over tientallen jaren geen beuk meer zal groeien.

Vandeputte’s eenmanskaravaan trekt tot en met zondag verder naar het Noorden. Dan onderbreekt hij zijn missie tijdelijk om te kunnen afstuderen. De Brussellaar is nog op zoek naar een logeerplaats voor zijn beukenjong in de buurt van Nieuwstatenzijl. ,,Een goede plek waar hij verzorgd wordt tot ik na mijn afstudeerpresentatie in juni onze tocht weer voortzet.”

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden,
Mededeling: na het vertrek van Bernadette Kop heeft het bestuur Rob Pastoor per 1 september 2022 bereid gevonden de taken van secretaris van de vereniging op zich te nemen.
De Algemene Ledenvergadering – met aansluitend een excursie – zal plaatsvinden op

3 JUNI 2023
KULTURHUS VORDEN
10.30 UUR

U ontvangt een week voor de vergadering de agenda en bijbehorende stukken.
Naast de reguliere onderwerpen komt ook de samenstelling van het bestuur aan de orde. Er zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar en er worden nieuwe bestuursleden voorgedragen.
Ook de leden kunnen kandidaten voor het bestuur voordragen. Een voordracht uit de leden dient volgens de statuten gesteund te worden door een tiende deel van het totaal aantal leden, zijnde 10 leden. Een voordracht moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld.

Huidig bestuur
Ab van Peer (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar
Anneke Voorend (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar
Dick van Hoffen (bestuurslid)
Gerlinde Bulten (bestuurslid)
Rob Pastoor (secretaris – vervanging)

Voor het nieuwe bestuur zijn de kandidaten
Marjolijne van Waveren (kandidaat penningmeester)
Gabriëlle Parel (kandidaat bestuurslid)
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op zaterdag 3 juni.
Namens het bestuur,
Rob Pastoor
secretaris

Beroemde ‘Duitse’ boom in Drempt is dood

Beroemde ‘Duitse’ boom in Drempt is dood: ‘Zou graag zien dat het een monument wordt’

Veel Dremptenaren en mensen die regelmatig over de Rijksweg in Drempt rijden, kennen ‘de Duitse boom’ op Landgoed Ulenpas. ‘Duits’ omdat in de jaren 40 Duitse soldaten in de eik klommen om ver weg te kunnen kijken. De beroemde boom is nu dood.

Pim Roelofs 29-03-23, 07:45. Artikel overgenomen uit de  Gelderlander

Het afscheid van de beroemde boom nadert. De eik vlak bij keuterboerderij De Witte Hemel en aspergeboerderij De Stokhoven was afgelopen zomer voor het eerst bladloos en dat is dit voorjaar niet anders, aldus een woordvoerder van Huize Ulenpas in Hoog-Keppel.
,,De eik is onderdeel van het landgoed, maar is niet meer te redden. Wij gaan ervan uit dat de boom dood is”, zegt de woordvoerder.

Bunkers bij de boom

Veel oudere Dremptenaren hebben herinneringen aan de oude eik. Ze speelden vroeger in en rond de boom, waar ook twee bunkertjes bij zijn. Die zijn in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door Duitse soldaten. Zij klommen in de boom om de omgeving goed te kunnen overzien.

Gekapt wordt ‘de Duitse boom’ voorlopig niet. Volgens Huize Ulenpas vormt de eik namelijk geen gevaar voor de omgeving. Als hij omvalt, kan hij niets beschadigen, aldus de woordvoerder. ,,De boom kan nog jaren overeind blijven staan. Het is een eik en die zijn sterk. Ook als ze niet meer leven.” In Drempt hopen ze dat de boom hoe dan ook blijft staan. Liesbeth Pieterse woont met haar man sinds 2006 in keuterboerderij De Witte Hemel. Zij wil dat de boom monumentaal wordt. ,,Ik heb daarom contact opgenomen met de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Het is een prachtige boom met historie. Ik heb hem dus aangemeld voor “Boom van het jaar”.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Maar er is één probleem: een boom kan alleen monumentaal worden verklaard wanneer die nog tenminste tien jaar levensvatbaar is. En daar is in Voor-Drempt geen sprake van weet Ab van Peer, voorzitter van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. ,,Die boom is dood. Erg jammer, want het was een mooi exemplaar met een bijzonder verhaal,” zegt hij.

Gerrit Hendriksen van De Stokhoven uit Drempt. © theo kock.

Volgens Gerrit Hendriksen van aspergeboerderij De Stokhoven in Drempt is de boom ‘hartstikke’ dood. ,,Ik ben in Drempt geboren en de boom staat er al zo lang ik leef. Voor mij was het een normale boom, niet bijzonder of zo. Maar ik snap dat mensen er nu wel iets van vinden: de boom valt nu op.”

Voor Liesbeth Pieterse is ‘de Duitse boom’ wél bijzonder, zij hoopt dat de eik er nog jaren staat. Ook omdat er een link is met de boerderij waar zij nu woont, waar in de oorlog onderduikers zaten.

,,De eik en het omliggende terrein zijn onderdeel van een verhaal dat vertelt moet blijven worden”, meent de Dremptse, die illustrator, schrijver en landschapsschilder is. ,,Als de boom weg moet, ken ik mensen die er een monument van kunnen maken. Met houtsnijwerk ter plekke. Zodat het ook in de toekomst waardevol blijft voor Dremptenaren.”

De ‘Duitse boom’ in Voor-Drempt, vlakbij de Rijksweg en tegenover boerderij De Stokhoven

@DG

Ontwikkelingen rond EuroParcs Olburgen.

EuroParcs transformeert haar vakantiepark Marina Strandbad (voorheen Dorado Beach bij Olburgen) van camping naar bungalowpark.

In dat kader heeft de gemeente Bronckhorst EuroParcs verplicht om in een nieuwe ontsluitingsweg te voorzien. Als gevolg daarvan moeten 13 meidoornboompjes (de uitgegroeide resten van een oude meidoornhaag) verdwijnen. Zowel de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst als Het Steenders Landschap hebben op verzoek van de betrokken adviseur (RHO ADVISEURS) laten weten dat zij in principe niet tegen deze ingreep zijn, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

afbeelding adviesburo RHO

  1. Als vervangers voor de meidoorns wordt er langs de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (gedeeltelijk op eigen terrein) een zone gecreëerd met een aaneengesloten beplanting waarin naast meidoorn ook soorten als egelantier, vlier en haagbeuk voorkomen. Bovendien moet de aanleg van de ontsluitingsweg dit voorjaar gerealiseerd worden.
  2. Doordat er een nieuwe ontsluitingsroute aangelegd wordt, zal het oorspronkelijke plan (Ontsluiting via de bestaande Capellegoedweg en Pipeluursweg) opnieuw bekeken worden. Deze weg ligt op gemeentegrond.
  3. Hier zou door verbreding van de weg en aanleg van een wandelpad een groep half volwassen bomen gekapt moeten worden. Tegen dit plan is zowel vanuit de bevolking als ook door de vereniging ernstig bezwaar gemaakt. Mede hierdoor is de kapaanvraag voor deze bomen ingetrokken en wordt gekeken naar een alternatief plan waarbij de bomen gespaard kunnen worden.

25 jubileum bomen van vereniging Bomenbelang Bronckhorst door Gemeente geplant

De monumentale paardenkastanje die eeuwenlang het voorplein van de Nederlands hervormde kerk  in Vorden sierde werd om veiligheidsredenen noodgedwongen gekapt in 2018. Als vervangers werden  in  2019 drie zilverlinden geplant.. Die drie bomen zouden bij voldoende groei uiteindelijk weer een gezamenlijke kroon gaan vormen, althans dat was de bedoeling. Helaas heeft een van de drie bomen het loodje gelegd terwijl de andere twee uitstekend groeien.

Aanleiding genoeg voor de vereniging Bomenbelang Bronckhorst om in het kader van haar 25 jarig (zilveren!) jubileum de gesneefde boom door een nieuwe zilverlinde te vervangen. Dat moest dan wel een stevig exemplaar worden om het verschil met de  twee overgebleven lindebomen niet te groot te maken, anders zou er van de gezamenlijke kroon niet veel terecht komen.

In aanwezigheid van wethouder Wilko Pelgrom , medewerkers van de gemeente , voorzitter Ab van Peer en bestuurslid Dick vanHoffen van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en belangstellenden kreeg de boom 26 januari 2023 haar definitieve plek.

Het planten van de zilverlinde (Tilia tomentosa “Brabant”) is de afsluiting van een geslaagd jubileumjaar. In totaal 25 bijzondere bomen werden door de vereniging en haar inmiddels ruim honderd leden aan de bewoners van de gemeente Bronckhorst geschonken en geplant in Zelhem, Vorden, Wichmond, Baak, Halle en Steenderen.

Vacature Voorzitter Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

De vereniging Bomenbelang zet zich in voor het behoud van bomen (vooral monumentale) en groenvoorzieningen in de ruimste zin in de gemeente Bronckhorst. Het dagelijks bestuur heeft de leiding en adviseert de gemeente bij aanvragen voor kapvergunningen. Ook denkt de vereniging mee in het beleid over bomen en biodiversiteit, zowel bij de gemeente als bij de provincie.

Door het reglementair aftreden van de huidige voorzitter is er per direct een vacature voor deze positie.

Wat doet de voorzitter?

Zij/hij geeft richting aan de koers van de vereniging in samenspraak met het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen (gemiddeld  om de zes weken). Deskundigheid op het gebied van groen en (monumentale) bomen is een absolute pré.

Andere activiteiten:

Deelnemen aan kwartaaloverleg met de gemeente.

Beantwoorden van vragen van leden en overige bewoners.

Deelname en deels initiëren  van andere activiteiten van de vereniging zoals: excursie, registratie monumentale bomen, actie 1 boom mot kunn,n, kerstmarkten.

Procedure:

Kandidaten hebben  een oriënterend gesprek met het huidige bestuur. De kandidaatstelling en benoeming vindt plaats in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. (April-Mei) door de leden van de vereniging.

U kunt uw belangstelling voor deze functie melden via ons mailadres bomenbelang@gmail.com

Boomfeestdag woensdag 18 januari 2023 in Zelhem en Steenderen

Boomfeestdag voor kinderen van basisscholen in Bronckhorst wordt aanstaande woensdag 18 januari in de ochtend gehouden. De laatste keer dat Boomfeestdag in onze gemeente plaatsvond was woensdag 13 maart 2019. Corona gooide daarna roet in het eten.
Tientallen jaren heeft de Nationale Boomfeestdag plaatsgevonden op de derde woensdag in maart, maar ingegeven door de steeds vaker voorkomende droge lenteperiode heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag besloten om de dag in het najaar plaats te laten vinden. Zo wordt de levensvatbaarheid van de bomen vergroot. De ‘Nationale Boomfeestdag’ vindt daarom vanaf 2023 plaats op de derde woensdag van november.
Het comité Boomfeestdag Bronckhorst heeft al eerder besloten om Boomfeestdag in Bronckhorst ieder jaar in het najaar houden, om dezelfde reden. Boomfeestdag zou eerst op 16 november 2022 plaatsvinden. Maar door droogte is bepaald de plantdag te houden op 18 januari 2023.
Negentien basisscholen in de gemeente Bronckhorst zijn aangeschreven om mee te doen. Acht scholen hebben aanvankelijk positief gereageerd. Drie scholen hebben zich alsnog afgemeld voor de plantddag op 18 januari.
Kinderen van groep 7/8 van twee scholen in Zelhem (Meeneschool en Jan Ligthartschool) gaan naar een locatie aan de Brunsveldweg in Zelhem waar 5000 bomen geplant worden. Een weiland wordt omgevormd tot bos. Zij worden daarbij geholpen door kinderen van de Bernardusschool Keijenborg en CBS Bekveld. In totaal zullen 76 kinderen de winterkou trotseren en bosplantsoen helpen aanplanten. Wethouder Pelgrom zal de leerlingen kort toespreken.
In Steenderen worden nabij de Aviko 250 bomen geplant. Hier zijn het de kinderen van groep 7 en 8 van de Pannevogel uit Steenderen die een steentje bijdragen aan het verduurzamen van hun leefomgeving.
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Tevens heeft de stichting de intentie om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één keer een boom te laten planten. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving leren inzien. Het thema van de landelijke boomfeestdag 2022 is (met) Bomen Werken! Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Boomfeestdag Bronckhorst van 16 november 2022 verplaatst naar woensdag 18 januari 2023

Boomfeestdag  14 maart 2019 aan de Krommedijk

De eerste Boomfeestdag na corona was gepland op woensdag 16 november 2022. Bij het eerste overleg in september met leden van het Boomfeestdagcomité is gesproken over een alternatieve datum voor als de plantomstandigheden niet goed zouden zijn. Begin november is besloten om de plantdag te verplaatsen naar 18 januari 2023. Het is in de herfst warm geweest en droog.  Bomen, met name eiken hadden daardoor nog hun bladeren en dat betekent dat de sapstromen in de bomen nog actief zijn. Dan is het niet goed om bomen te rooien en vervolgens te planten.
Wij waren verheugd dat maar liefst acht Basisscholen in Bronckhorst zich hebben opgegeven. De scholen zijn via een mail op de hoogte gebracht de nieuwe plantdatum in 2023. Ook het
bestuurssecretariaat van de gemeente Bronckhorst is hiervan in kennis gesteld.

Actie 1 boom mot kunn’n 2022 afgesloten

Bovengenoemde actie is afgesloten. Er kunnen  geen nieuwe aanmeldingen meer gedaan worden.

In totaal zijn er 208 aanmeldingen geverifieerd en goedgekeurd.

Evenals vorig jaar  was de tamme kastanje  een topper. De Agrarische Vereniging Onderholt besteld nu de bomen en gaat ze vanaf december ook rondbrengen en planten.