Categoriearchief: Nieuws

25 jubileum bomen van vereniging Bomenbelang Bronckhorst door Gemeente geplant

De monumentale paardenkastanje die eeuwenlang het voorplein van de Nederlands hervormde kerk  in Vorden sierde werd om veiligheidsredenen noodgedwongen gekapt in 2018. Als vervangers werden  in  2019 drie zilverlinden geplant.. Die drie bomen zouden bij voldoende groei uiteindelijk weer een gezamenlijke kroon gaan vormen, althans dat was de bedoeling. Helaas heeft een van de drie bomen het loodje gelegd terwijl de andere twee uitstekend groeien.

Aanleiding genoeg voor de vereniging Bomenbelang Bronckhorst om in het kader van haar 25 jarig (zilveren!) jubileum de gesneefde boom door een nieuwe zilverlinde te vervangen. Dat moest dan wel een stevig exemplaar worden om het verschil met de  twee overgebleven lindebomen niet te groot te maken, anders zou er van de gezamenlijke kroon niet veel terecht komen.

In aanwezigheid van wethouder Wilko Pelgrom , medewerkers van de gemeente , voorzitter Ab van Peer en bestuurslid Dick vanHoffen van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en belangstellenden kreeg de boom 26 januari 2023 haar definitieve plek.

Het planten van de zilverlinde (Tilia tomentosa “Brabant”) is de afsluiting van een geslaagd jubileumjaar. In totaal 25 bijzondere bomen werden door de vereniging en haar inmiddels ruim honderd leden aan de bewoners van de gemeente Bronckhorst geschonken en geplant in Zelhem, Vorden, Wichmond, Baak, Halle en Steenderen.

Vacature Voorzitter Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

De vereniging Bomenbelang zet zich in voor het behoud van bomen (vooral monumentale) en groenvoorzieningen in de ruimste zin in de gemeente Bronckhorst. Het dagelijks bestuur heeft de leiding en adviseert de gemeente bij aanvragen voor kapvergunningen. Ook denkt de vereniging mee in het beleid over bomen en biodiversiteit, zowel bij de gemeente als bij de provincie.

Door het reglementair aftreden van de huidige voorzitter is er per direct een vacature voor deze positie.

Wat doet de voorzitter?

Zij/hij geeft richting aan de koers van de vereniging in samenspraak met het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen (gemiddeld  om de zes weken). Deskundigheid op het gebied van groen en (monumentale) bomen is een absolute pré.

Andere activiteiten:

Deelnemen aan kwartaaloverleg met de gemeente.

Beantwoorden van vragen van leden en overige bewoners.

Deelname en deels initiëren  van andere activiteiten van de vereniging zoals: excursie, registratie monumentale bomen, actie 1 boom mot kunn,n, kerstmarkten.

Procedure:

Kandidaten hebben  een oriënterend gesprek met het huidige bestuur. De kandidaatstelling en benoeming vindt plaats in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. (April-Mei) door de leden van de vereniging.

U kunt uw belangstelling voor deze functie melden via ons mailadres bomenbelang@gmail.com of per telefoon aan de huidige voorzitter Ab van Peer, 0575 846 249.

Boomfeestdag woensdag 18 januari 2023 in Zelhem en Steenderen

Boomfeestdag voor kinderen van basisscholen in Bronckhorst wordt aanstaande woensdag 18 januari in de ochtend gehouden. De laatste keer dat Boomfeestdag in onze gemeente plaatsvond was woensdag 13 maart 2019. Corona gooide daarna roet in het eten.
Tientallen jaren heeft de Nationale Boomfeestdag plaatsgevonden op de derde woensdag in maart, maar ingegeven door de steeds vaker voorkomende droge lenteperiode heeft de Stichting Nationale Boomfeestdag besloten om de dag in het najaar plaats te laten vinden. Zo wordt de levensvatbaarheid van de bomen vergroot. De ‘Nationale Boomfeestdag’ vindt daarom vanaf 2023 plaats op de derde woensdag van november.
Het comité Boomfeestdag Bronckhorst heeft al eerder besloten om Boomfeestdag in Bronckhorst ieder jaar in het najaar houden, om dezelfde reden. Boomfeestdag zou eerst op 16 november 2022 plaatsvinden. Maar door droogte is bepaald de plantdag te houden op 18 januari 2023.
Negentien basisscholen in de gemeente Bronckhorst zijn aangeschreven om mee te doen. Acht scholen hebben aanvankelijk positief gereageerd. Drie scholen hebben zich alsnog afgemeld voor de plantddag op 18 januari.
Kinderen van groep 7/8 van twee scholen in Zelhem (Meeneschool en Jan Ligthartschool) gaan naar een locatie aan de Brunsveldweg in Zelhem waar 5000 bomen geplant worden. Een weiland wordt omgevormd tot bos. Zij worden daarbij geholpen door kinderen van de Bernardusschool Keijenborg en CBS Bekveld. In totaal zullen 76 kinderen de winterkou trotseren en bosplantsoen helpen aanplanten. Wethouder Pelgrom zal de leerlingen kort toespreken.
In Steenderen worden nabij de Aviko 250 bomen geplant. Hier zijn het de kinderen van groep 7 en 8 van de Pannevogel uit Steenderen die een steentje bijdragen aan het verduurzamen van hun leefomgeving.
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Tevens heeft de stichting de intentie om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één keer een boom te laten planten. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving leren inzien. Het thema van de landelijke boomfeestdag 2022 is (met) Bomen Werken! Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Boomfeestdag Bronckhorst van 16 november 2022 verplaatst naar woensdag 18 januari 2023

Boomfeestdag  14 maart 2019 aan de Krommedijk

De eerste Boomfeestdag na corona was gepland op woensdag 16 november 2022. Bij het eerste overleg in september met leden van het Boomfeestdagcomité is gesproken over een alternatieve datum voor als de plantomstandigheden niet goed zouden zijn. Begin november is besloten om de plantdag te verplaatsen naar 18 januari 2023. Het is in de herfst warm geweest en droog.  Bomen, met name eiken hadden daardoor nog hun bladeren en dat betekent dat de sapstromen in de bomen nog actief zijn. Dan is het niet goed om bomen te rooien en vervolgens te planten.
Wij waren verheugd dat maar liefst acht Basisscholen in Bronckhorst zich hebben opgegeven. De scholen zijn via een mail op de hoogte gebracht de nieuwe plantdatum in 2023. Ook het
bestuurssecretariaat van de gemeente Bronckhorst is hiervan in kennis gesteld.

Actie 1 boom mot kunn’n 2022 afgesloten

Bovengenoemde actie is afgesloten. Er kunnen  geen nieuwe aanmeldingen meer gedaan worden.

In totaal zijn er 208 aanmeldingen geverifieerd en goedgekeurd.

Evenals vorig jaar  was de tamme kastanje  een topper. De Agrarische Vereniging Onderholt besteld nu de bomen en gaat ze vanaf december ook rondbrengen en planten.

Jubileumbomen: Vleugelnoot, Honingboom, Amberboom, Japanse schijniep, Hopbeuk en Netelboom

 

In het kader van haar 25 jarig jubileum schenkt de Vereniging  Bomenbelang Bronckhorst (met  bijna 100 leden ) 25 bijzondere bomen aan de gemeente Bronckhorst. De gemeente plant de bomen zelf op locaties die gezamenlijk uitgezocht zijn. Het zijn merendeels bomen die al jarenlang elders in Europa getest worden op hun aanpassingsvermogen met betrekking tot de klimaatverandering maar in onze gemeente nog weinig toegepast worden. Ze worden  ook wel klimaatbomen genoemd maar wat zijn dat eigenlijk?  Kunnen we daarmee een invloed uitoefenen op veranderende klimaateffecten? Doen de bomen die we nu (nog) hebben dat eigenlijk ook al niet? Verkoeling in stedelijke omgeving? Scheelt wel een paar graden. Opname van overtollige neerslag? Scheelt wel een paar m3. Dat doen ze toch allemaal al dus wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de algemene term klimaatboom?

Kortweg gezegd moeten deze bomen:

 1. Koelte geven bij overmatige hitte
 2. Goed tegen droogte kunnen
 3. Geen last hebben van natte voeten
 4. Beschikken over goede beluchting van de bodem. (Geen bodemverdichting.)

In Duitsland heeft men in 2020 besloten om een testprogramma op te zetten voor straatbomen die eventueel de titel klimaatboom verdienen. Ze zijn daarbij, zoal als te verwachten valt, grondig te werk gegaan. Op drie klimatologisch sterk verschillende locaties ( Kempten, Hof en Würzburg) werden een twintigtal geselecteerde boomsoorten geplant.  In totaal 160 bomen per locatie. Daarbij kreeg elke boom een plantplaats met een hoeveelheid bomengrond van 8 m3 en een doorwortelbare diepte van 1.50 m. Ook de bomengrond was gestandaardiseerd. (Groot porie volume, goede doorwortelbaarheid, goed water en lucht bergend volume, goede structuur en verdichtings stabiliteit.)

Bovendien werd systematisch de bomengrond voorzien van de juiste mycorrhizza schimmels. Deze schimmels leven in symbiose met  boomwortels , zijn vaak boom specifiek en helpen de boom bij het verkrijgen van voedsel uit de bodem en het verminderen van droogtestress. In ruil daarvoor krijgen de schimmels suikers terug die ze zelf niet kunnen genereren omdat ze immers geen  bladeren, dus geen chlorofyl hebben.

Ook bij de universiteit in Wageningen loopt een onderzoek met vergelijkbare bomen.

Het zal nog jaren duren voordat uit dit onderzoek conclusies getrokken kunnen worden maar er staat wel vast: dit worden nooit de monumentale bomen waar onze steden zo’n behoefte aan heeft want die hebben veel meer ruimte nodig .

De meeste geselecteerde plantplaatsen voor de  25 bomen  in Bronckhorst voldoen daar echter wel aan. We hadden graag de 25e boom voor ons gemeentehuis in Hengelo geplant maar dat bleek om technische redenen niet mogelijk. Alle bomen zullen vermoedelijke al in december geplant worden.

Benefiet lezing Dikke boom Verwolde

Benefietlezing voor Dikke Boom op landgoed Verwolde

photo Jeroen Philippona

Joris Hellevoort – schrijver van het boek ‘De wortels van ons land; cultuurgeschiedenis van de 21 beroemdste bomen van Nederland’ – houdt zondagmiddag 30 oktober een benefietlezing op landgoed Verwolde.

De lezing is bedoeld om geld in te zamelen voor het herstel en behoud van de Dikke Boom van Verwolde. De Dikke Boom is de bijnaam van de 450 jaar oude zomereik op het landgoed. Deze boom hoort tot de oudste bomen van ons land.

De Dikke Boom is onder meer bekend geworden door het liedje van Annie M.G. Schmidt over een tante en oom die in een eikenboom wonen in Laren. De eik van Verwolde in Laren is al lange tijd hol van binnen.

De boom is aan het aftakelen. Om herstel van de boom mogelijk te maken wordt geld ingezameld. Bij de lezing van Hellevoort op landgoed Verwolde is plek voor 75 bezoekers. Ook vindt een bezoek plaats aan de boom.

Van iedere deelnemer wordt een gift gevraagd voor behoud van de imposante eik van Verwolde. Er is een paar duizend euro nodig. Van dat bedrag wordt de bodem rond de boom verbeterd en het wandelpad verlegd, zodat er meer vrije ruimte ontstaat rond de stam.

Eigenares Sophia van den Borch is blij met de plannen om de aftakeling van de legendarische eik te keren. ‘De Dikke Boom wordt door duizenden mensen bezocht. De bodem rond de boom is daardoor zo zwaar verdicht geraakt dat wortels moeilijker vocht en voeding kunnen opnemen. Met het omleggen van het wandelpad en bodemverbetering maken we het plezanter voor deze oude reus.’ Eiken kunnen duizend jaar worden, mits de omstandigheden voor de boom comfortabel zijn.

De lezing op landgoed Verwolde is een initiatief van de Bomenstichting samen met landgoed Verwolde. Wie de lezing wil bijwonen, kan een mail sturen naar info@bomenstichting.nl Daarna volgt een bevestiging. 

 Tijdstip: zondagmiddag 30 oktober om 13.00 uur in Laren (Gelderland). Bij mooi weer brengen we ook een bezoek aan de boom

Actie 1 boom mot kunn’n 2022 gaat van start.

Ook in 2022 kunnen er in het kader van 1 boom mot kunn’n weer bomen aangevraagd worden maar de condities zijn enigszins gewijzigd . Lees hieronder de condities of bestel direct op de  gemeentelijke website www.bronckhorst.nl

Nieuwe voorwaarden in 2022.

Voor uw gemak wordt onderaan deze pagina de bestelknop nogmaals vermeld

 1. De boom krijgt voldoende ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom.
 2. De boom wordt min. 2 meter van de eigendomsgrens geplant.
 3. De boom wordt niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
 4. U geeft de boom voldoende zorg. U zorgt o.a. voor voldoende bescherming tegen vee, u geeft zo nodig water: in beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.
 5. De gemeente en de provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar.
 6. We geven maximaal 200 bomen uit.
 7. Bewoners die in voorgaande jaren nog geen boom hebben ontvangen krijgen voorrang bij het aanvragen.

De bomenlijst waaruit aanvragers kunnen kiezen:  bestaat uit:

  1. Zomereik
  2. Wintereik  Bomen die het op een gemiddelde groeiplaats goed doen.
  3. Groene beuk
  4. Rode beuk. Moeten de eerste jaren extra aandacht krijgen m.b.t. water geven.
  5. Winterlinde
  6. Zomerlinde
  7. Walnoot Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied
  8. Tamme kastanje. Evenals de walnoot gedomesticeerd in bepaalde streken van Nederland.
  9. Paardenkastanje
  10. Zwarte populier

Beschrijving en aanbevelingen voor de verschillende soorten.

   • Zomereik (Quercus robur) en Wintereik (Quercus petrea). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in de gemeente Bronckhorst. De Wintereik verliest z’n blad in de winter en dat blad heeft een langer steeltje dan het blad van de Zomereik. De laatste heeft echter eikels die dan weer aan een langer steeltje zitten dan die van de Wintereik. Deze en ook andere eikensoorten  worden bezocht door de eikenprocessierups maar de Zomereik schijnt de favoriet te zijn.
   • Winterlinde (Tilia cordata) met klein blad, en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met groot blad. Worden veelvuldig in onze gemeente aangeplant en zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. Dit waren de meest gevraagde bomen (43) in de evaluatie van Bomenbelang in 2019 en hadden ook de grootste overlevingskans.
   • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”).  Beuken verdienen de eerste 3 jaar extra aandacht en moeten regelmatig water krijgen.
   • Paardekastanje (Aescules hippocastanum) . Veel kastanjes hebben momenteel last van de kastanje bloederziekte en/of mineermot maar kunnen zich op een geïsoleerde plaats goed ontwikkelen. Er zitten resistente variëteiten in de pijplijn van verschillende kwekers maar dat kan nog wel even duren voordat die beschikbaar komen.
   • Walnoot (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog maar wel stabiel is. Heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.
   • Tamme kastanje (Castanea sativa).  Evenals de walnoot ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Groeit niet goed op kleigrond.
   • Zwarte populier(Populus nigra)  De zwarte populier komt vooral in het rivierenlandschap voor en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond.

BOOM AANVRAGEN

Deze actie stopt 7 oktober. Na die datum kunt u geen boom meer aanvragen

Paintballs tegen eikenprocessierups

Een internationaal onderzoeksteam heeft een opmerkelijke nieuwe methode bedacht om de eikenprocessierups te bestrijden. In tien Nederlandse gemeenten loopt een experiment om de beestjes met paintballkogels te lijf te gaan.

Slachtoffers van de eikenprocessierups zullen er misschien van dromen: met een paintballgeweer wraak nemen op het ongedierte, dat met zijn brandharen ernstige jeuk kan veroorzaken. Binnenkort kan dat werkelijkheid worden. In tien gemeenten loopt een proef om de dieren te bestrijden met precies dat wapen.

De onderzoekers schieten de rupsen niet uit de boom, maar gebruiken balletjes met daarin een stofje dat de vrouwtjesvlinders afgeven als ze mannetjes tot seks willen verleiden. ‘Als je heel veel van die stof op één boom schiet, worden de mannetjes knettergek’, vertelt eiken­processierupsexpert Silvia Hellingman, die de proef leidt. ‘Er komt zoveel geurstof vrij, dat het voor de vlinders lijkt alsof het van alle kanten komt. Daardoor raken ze gedesoriënteerd. Het is een vorm van anticonceptie.’

Dat het werkt, bleek al uit eerder onderzoek van Hellingman en collega’s. Toen verspreidden ze de stof met een hoogwerker, een onhandige en tijdrovende methode. Het idee om dan maar naar de wapens te grijpen keken ze af van de bestrijders van dennenprocessierupsen en Aziatische hoornaars, die al langer paintballgeweren gebruiken.

Geen neveneffecten

Volgens Hellingman is het niet zielig om de mannetjes het hoofd op hol te brengen. ‘Ik vind het veel zieliger als ze in de rupsenfase opgezogen worden en in de verbrandingsoven eindigen. Dat gebeurt jaarlijks met miljoenen eikenprocessierupsen. Het is diervriendelijker om te voorkomen dat ze paren en eitjes leggen.’

Ze hoopt dat het paintballgeweer op termijn een vervanging kan worden voor bestrijdingsmethoden die veel meer schade aanrichten in de natuur, zoals bespuitingen met pesticiden. Hellingman: ‘Alleen de mannetjes van de eikenprocessievlinder ruiken dit stofje, voor andere dieren zijn er geen neveneffecten.’

De ruim 10 duizend biologisch afbreekbare balletjes waarmee de proef nu wordt uitgevoerd zijn met de hand in elkaar gezet door geurbioloog Teun Dekker en zijn studenten. Maar als de methode blijkt te werken kunnen ze ook machinaal geproduceerd worden.

Naast diervriendelijker is de nieuwe methode volgens Hellingman ook praktischer. Elke particulier mag op zijn eigen grond met een paintballgeweer aan de slag. ‘Campingeigenaren of boeren bijvoorbeeld, kunnen zo de verspreiding van de rups op hun erf beheersen’, aldus Hellingman. In de openbare ruimte kunnen gemeenteambtenaren of ongediertebestrijders met een wapenvergunning de strijd met de rups aangaan.

(Omroep Flevoland, Yannick van de Wouw.)

 

Het broedseizoen nadert

Tot onze verbazing worden er momenteel bij de gemeente nog steeds kapaanvragen ( Lees  omgevingsvergunning) aangevraagd. Omdat het verlenen of weigeren van zo,n vergunning tot acht weken kan duren valt een toestemming of weigering binnen de periode van het vastgestelde broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In die periode mogen er geen bomen gekapt worden waar vogels in broeden of van plan zijn te broeden. Ook een boom die naast een broedboom staat mag niet gekapt worden als het risico bestaat dat de broedende vogels verstoord worden. Deze regels kunnen per gemeente verschillen. De gemeente Bronckhorst adviseert om niet te kappen in de genoemde periode. Let op, het kappen van een  boom met broedende vogels is ten allen tijde verboden volgens de wet natuurbescherming en kan u op een forste boete komen te staan.