Categoriearchief: Home

Benefiet lezing Dikke boom Verwolde

Benefietlezing voor Dikke Boom op landgoed Verwolde

photo Jeroen Philippona

Joris Hellevoort – schrijver van het boek ‘De wortels van ons land; cultuurgeschiedenis van de 21 beroemdste bomen van Nederland’ – houdt zondagmiddag 30 oktober een benefietlezing op landgoed Verwolde.

De lezing is bedoeld om geld in te zamelen voor het herstel en behoud van de Dikke Boom van Verwolde. De Dikke Boom is de bijnaam van de 450 jaar oude zomereik op het landgoed. Deze boom hoort tot de oudste bomen van ons land.

De Dikke Boom is onder meer bekend geworden door het liedje van Annie M.G. Schmidt over een tante en oom die in een eikenboom wonen in Laren. De eik van Verwolde in Laren is al lange tijd hol van binnen.

De boom is aan het aftakelen. Om herstel van de boom mogelijk te maken wordt geld ingezameld. Bij de lezing van Hellevoort op landgoed Verwolde is plek voor 75 bezoekers. Ook vindt een bezoek plaats aan de boom.

Van iedere deelnemer wordt een gift gevraagd voor behoud van de imposante eik van Verwolde. Er is een paar duizend euro nodig. Van dat bedrag wordt de bodem rond de boom verbeterd en het wandelpad verlegd, zodat er meer vrije ruimte ontstaat rond de stam.

Eigenares Sophia van den Borch is blij met de plannen om de aftakeling van de legendarische eik te keren. ‘De Dikke Boom wordt door duizenden mensen bezocht. De bodem rond de boom is daardoor zo zwaar verdicht geraakt dat wortels moeilijker vocht en voeding kunnen opnemen. Met het omleggen van het wandelpad en bodemverbetering maken we het plezanter voor deze oude reus.’ Eiken kunnen duizend jaar worden, mits de omstandigheden voor de boom comfortabel zijn.

De lezing op landgoed Verwolde is een initiatief van de Bomenstichting samen met landgoed Verwolde. Wie de lezing wil bijwonen, kan een mail sturen naar info@bomenstichting.nl Daarna volgt een bevestiging. 

 Tijdstip: zondagmiddag 30 oktober om 13.00 uur in Laren (Gelderland). Bij mooi weer brengen we ook een bezoek aan de boom

Actie 1 boom mot kunn’n 2022 gaat van start.

Ook in 2022 kunnen er in het kader van 1 boom mot kunn’n weer bomen aangevraagd worden maar de condities zijn enigszins gewijzigd . Lees hieronder de condities of bestel direct op de  gemeentelijke website www.bronckhorst.nl

Nieuwe voorwaarden in 2022.

Voor uw gemak wordt onderaan deze pagina de bestelknop nogmaals vermeld

 1. De boom krijgt voldoende ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom.
 2. De boom wordt min. 2 meter van de eigendomsgrens geplant.
 3. De boom wordt niet in bestaande singels of andere beplantingen of verhardingen geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
 4. U geeft de boom voldoende zorg. U zorgt o.a. voor voldoende bescherming tegen vee, u geeft zo nodig water: in beweid land moet de boom beschermd worden. Tegen een kleine vergoeding kan een raster rond de boom worden aangebracht.
 5. De gemeente en de provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar.
 6. We geven maximaal 200 bomen uit.
 7. Bewoners die in voorgaande jaren nog geen boom hebben ontvangen krijgen voorrang bij het aanvragen.

De bomenlijst waaruit aanvragers kunnen kiezen:  bestaat uit:

  1. Zomereik
  2. Wintereik  Bomen die het op een gemiddelde groeiplaats goed doen.
  3. Groene beuk
  4. Rode beuk. Moeten de eerste jaren extra aandacht krijgen m.b.t. water geven.
  5. Winterlinde
  6. Zomerlinde
  7. Walnoot Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied
  8. Tamme kastanje. Evenals de walnoot gedomesticeerd in bepaalde streken van Nederland.
  9. Paardenkastanje
  10. Zwarte populier

Beschrijving en aanbevelingen voor de verschillende soorten.

   • Zomereik (Quercus robur) en Wintereik (Quercus petrea). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in de gemeente Bronckhorst. De Wintereik verliest z’n blad in de winter en dat blad heeft een langer steeltje dan het blad van de Zomereik. De laatste heeft echter eikels die dan weer aan een langer steeltje zitten dan die van de Wintereik. Deze en ook andere eikensoorten  worden bezocht door de eikenprocessierups maar de Zomereik schijnt de favoriet te zijn.
   • Winterlinde (Tilia cordata) met klein blad, en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met groot blad. Worden veelvuldig in onze gemeente aangeplant en zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. Dit waren de meest gevraagde bomen (43) in de evaluatie van Bomenbelang in 2019 en hadden ook de grootste overlevingskans.
   • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”).  Beuken verdienen de eerste 3 jaar extra aandacht en moeten regelmatig water krijgen.
   • Paardekastanje (Aescules hippocastanum) . Veel kastanjes hebben momenteel last van de kastanje bloederziekte en/of mineermot maar kunnen zich op een geïsoleerde plaats goed ontwikkelen. Er zitten resistente variëteiten in de pijplijn van verschillende kwekers maar dat kan nog wel even duren voordat die beschikbaar komen.
   • Walnoot (Juglans regia) Is eigenlijk niet inheems maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog maar wel stabiel is. Heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.
   • Tamme kastanje (Castanea sativa).  Evenals de walnoot ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Groeit niet goed op kleigrond.
   • Zwarte populier(Populus nigra)  De zwarte populier komt vooral in het rivierenlandschap voor en kan uitgroeien tot een monumentale boom. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond.

BOOM AANVRAGEN

Deze actie stopt 7 oktober. Na die datum kunt u geen boom meer aanvragen

Paintballs tegen eikenprocessierups

Een internationaal onderzoeksteam heeft een opmerkelijke nieuwe methode bedacht om de eikenprocessierups te bestrijden. In tien Nederlandse gemeenten loopt een experiment om de beestjes met paintballkogels te lijf te gaan.

Slachtoffers van de eikenprocessierups zullen er misschien van dromen: met een paintballgeweer wraak nemen op het ongedierte, dat met zijn brandharen ernstige jeuk kan veroorzaken. Binnenkort kan dat werkelijkheid worden. In tien gemeenten loopt een proef om de dieren te bestrijden met precies dat wapen.

De onderzoekers schieten de rupsen niet uit de boom, maar gebruiken balletjes met daarin een stofje dat de vrouwtjesvlinders afgeven als ze mannetjes tot seks willen verleiden. ‘Als je heel veel van die stof op één boom schiet, worden de mannetjes knettergek’, vertelt eiken­processierupsexpert Silvia Hellingman, die de proef leidt. ‘Er komt zoveel geurstof vrij, dat het voor de vlinders lijkt alsof het van alle kanten komt. Daardoor raken ze gedesoriënteerd. Het is een vorm van anticonceptie.’

Dat het werkt, bleek al uit eerder onderzoek van Hellingman en collega’s. Toen verspreidden ze de stof met een hoogwerker, een onhandige en tijdrovende methode. Het idee om dan maar naar de wapens te grijpen keken ze af van de bestrijders van dennenprocessierupsen en Aziatische hoornaars, die al langer paintballgeweren gebruiken.

Geen neveneffecten

Volgens Hellingman is het niet zielig om de mannetjes het hoofd op hol te brengen. ‘Ik vind het veel zieliger als ze in de rupsenfase opgezogen worden en in de verbrandingsoven eindigen. Dat gebeurt jaarlijks met miljoenen eikenprocessierupsen. Het is diervriendelijker om te voorkomen dat ze paren en eitjes leggen.’

Ze hoopt dat het paintballgeweer op termijn een vervanging kan worden voor bestrijdingsmethoden die veel meer schade aanrichten in de natuur, zoals bespuitingen met pesticiden. Hellingman: ‘Alleen de mannetjes van de eikenprocessievlinder ruiken dit stofje, voor andere dieren zijn er geen neveneffecten.’

De ruim 10 duizend biologisch afbreekbare balletjes waarmee de proef nu wordt uitgevoerd zijn met de hand in elkaar gezet door geurbioloog Teun Dekker en zijn studenten. Maar als de methode blijkt te werken kunnen ze ook machinaal geproduceerd worden.

Naast diervriendelijker is de nieuwe methode volgens Hellingman ook praktischer. Elke particulier mag op zijn eigen grond met een paintballgeweer aan de slag. ‘Campingeigenaren of boeren bijvoorbeeld, kunnen zo de verspreiding van de rups op hun erf beheersen’, aldus Hellingman. In de openbare ruimte kunnen gemeenteambtenaren of ongediertebestrijders met een wapenvergunning de strijd met de rups aangaan.

(Omroep Flevoland, Yannick van de Wouw.)

 

Vacature sercretaris

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst (VBB) heeft per direct een vacature voor een secretaris van de vereniging.

Belangrijkste taken.

 1. De secretaris is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging.
 2. Verslaglegging van de bestuursvergaderingen. Deze vinden ongeveer om de 6 weken plaats ten huize van de verschillende bestuursleden. (Zelhem, Baak, Vorden)
 3. Opstellen van de agenda ten behoeve van bovengenoemde vergaderingen in overleg met de voorzitter en eventueel andere bestuursleden.
 4. Uitschrijven en versturen van e-mails naar de leden van de vereniging ( In overleg met de penningmeester die het ledenbestand beheert.)
 5. Onderhouden van bestaande contacten met o.a. Natuurmonumenten en IVN  en eventueel aanknopen van nieuwe contacten wanneer daar behoefte aan- of vraag naar is.
 6. Opstellen en publiceren van persberichten naar aanleiding van actuele gebeurtenissen met betrekking tot VBB in Contact en eventueel de Gelderlander.

Belangstellenden kunnen hun interesse melden via bomenbelang@gmail.com, via facebook www.facfebook.com/Bomenbelang  of telefonisch naar 06-23980057 of 0547846249. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Jaarvergadering 2022 Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Onlangs heeft de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst haar jaarvergadering gehouden. Plaats van samenkomst was Baak. Voor het eerst sinds corona konden we weer gewoon in het voorjaar bijeenkomen. In dit jubileumjaar – de vereniging bestaat 25 jaar – kregen de aanwezige leden een boekje cadeau met daarin een breed scala aan artikelen over bomen. De niet aanwezige leden hebben het inmiddels thuisbezorgd gekregen.

De bereidheid bij de aanwezige leden om de handen uit de mouwen te steken was groot, want vacatures in verschillende commissies ( kascontrole, boomfeestdag) werden ter plekke vervuld. De vacature van secretaris is nog niet vervuld dus kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij de vereniging.

Ook was er uitgebreid gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over zinvolle acties om bomen voor de volgende generaties veilig te stellen. Meer aandacht voor een goed beheer van bomen stond daarbij centraal. Bij de advisering over kapvergunningaanvragen zien leden van de kapvergunningcommissie geregeld dat bomen zo zwak zijn dat kappen noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen. Maar soms is duidelijk dat de boom daarvoor al een tijd erg in de knel heeft gezeten. Vaak is mishandeling van de wortels de oorzaak van de verzwakking van een boom. Om een boom vitaal te houden moet je hem gewoon met rust laten. Niets doen onder de kroonprojectie van een boom: geen verharding aan leggen, geen opslag van grond of stenen, niet parkeren, niet graven, niet ploegen, ook geen blad weghalen.

Dat laatste werd toegelicht door een van de leden die zelf bij de gemeente Doetinchem bezig is om bomen van een klein laagje extra half verteerd blad te voorzien. Dat wordt dan door wormen verder in de grond gewerkt. De vrijkomende mineralen worden weer door de boom opgenomen om nieuw blad van te vormen. Een kringloop op lokaal niveau, die dus niet onderbroken moet worden door het blad weg te halen. Voordeel is ook dat een bodem met extra organisch materiaal beter vocht vasthoudt. Dus schade door droogte neemt zo ook wat af.

De dikste populier van Nederland staat in Baak

Na de pauze werden de aanwezigen nog rondgeleid door de voorzitter Ab van Peer, die ons aan aantal van de monumentale bomen (zoals geregistreerd in het landelijk register monumentale bomen) in Baak liet zien. Ook de recente actie van de vereniging tegen de kap van de bomen aan de zuid zijde van de Vordense weg (het hertenbos) in Baak kwam aan de orde. Met een zorgvuldig beheer kunnen bijna alle bomen hier blijven staan, maar bij kap zouden bomen aan de andere kant van weg er ook allemaal aan gaan, doordat ze plotseling blootgesteld zouden worden aan veel meer zonnestraling. Omdat huize Baak een Rijksmonument is, zien nu provincie en gemeente toe op de kwaliteit van plannen voor een herinrichting van het gebied. Daarmee is voorlopig de kap van de oude bomen langs de Vordense weg voorkomen.

ALV 2022 in Baak

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op ZATERDAG 11 JUNI 2022 in het Wapen van Baak is een uitnodiging met onderstaande agenda gestuurd.
Ten behoeve van agenda punt 3 en 4 ontvangt u het concept financieel verslag 2021 en de concept begroting 2022.
Ook leden die gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn, worden zo geïnformeerd en kunnen desgewenst per mail vragen stellen aan het bestuur.
Aansluitend aan de vergadering wordt een eenvoudige lunch geserveerd, waarna er een (wandel) excursie plaatsvind rondom het Huis te baak en het aangrenzende hertenbos.
Als u zich nog niet aan- of afgemeld heeft verzoeken wij u dit per omgaande te doen in verband met de lunch.
Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Verkiezing bestuurslid. Dick van Hoffen is aftredend en herkiesbaar.
3. Vaststellen financieel jaarverslag 2021.
4. Vaststellen begroting 2022
5. Omgaan met kapplannen particuliere eigenaren.
6. Rondvraag.
7. Indien tijd: korte toelichting op voortgang plannen Baakse Beek

30 april jubileum activiteiten van Bomenbelang.

Uitgenodigd door de Hengelose bijenvereniging mocht de Vereniging Bomenbelang Bronkhorst  een stand op de bijenmarkt organiseren waar vooral de aandacht gevestigd werd op biodiversiteit; een onderwerp wat bij alle standhouders hoog op de agenda stond.

Onder leiding van onze altijd enthousiaste secretaris Bernadette en enkele actieve leden werd de stand ingericht met de traditionele kaasplanken die door Joost Bakker vervaardigd waren uit hout van gesneuvelde bomen, met fietsroutes die de sportievelingen langs de mooiste bomen in de Achterhoek  stuurde, met een gratis wilgenboom voor elk nieuw lid en met extra aandacht voor zowel voorjaars- als najaars bloeiers.  Ruim 800 mensen bezochten de markt, een hogere opkomst dan verwacht en stiekem wordt er al gedacht over volgend jaar.

In de avond werd vervolgens in het Kulturhus in Vorden een interessante lezing gehouden met een helaas enigszins teleurstellende opkomst van ongeveer 40 bezoekers, ongetwijfeld als gevolg van het feit dat er op de bijenmarkt in Hengelo ook al veel van onze leden gesignaleerd werden . Alle deelnemers kregen overigens ook het speciaal voor ons lustrum ontwikkelde jubileum boek uitgereikt.

Met de titel “De wilde bomen en oude bossen in de Graafschap” liet Bert Maes zien wat we (o.a.) door klimaatverandering en kwekersdrift aan wilde soorten kwijt raken en in plaats daarvan cultuursoorten planten op plekken waar ze helemaal niet horen.


De lezing is hier te volgen , helaas zonder mondelinge toelichting Graafschap 3

Jubileum lezing door Bert Maes op 30 april in het Kulturhus in Vorden

Beste leden,

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst viert zijn 25 jarig jubileum met een lezing van ecoloog en cultuurhistoricus Bert Maes op zaterdag 30 april om 20 uur in ‘t Kulturhus in Vorden.

De titel van zijn lezing is ‘De wilde bomen en oude bossen van de Graafschap‘.

De lezing is gratis voor leden en zij ontvangen bovendien een speciaal voor ons jubileum samengesteld  boekje als toegangsbewijs.

Koffie en thee is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Niet leden betalen € 4 toegang en ontvangen eveneens het boekje.

Locatie: ‘t Kulturhus Vorden, Raadhuisstraat 6

Inloop: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis voor leden, niet leden € 4.

met vriendelijke groet

het bestuur

AANKONDIGING ALV 2021

De uitgestelde ALV 2021 zal gehouden worden in het buurthuis te Varssel op 16 oktober.

Koffie en thee klaar om 10 uur. Aanvang vergadering 10.30. Aansluitend wordt er een excursie georganiseerd op landgoed Zelle.

Nadere informatie betreffende de agenda etc. komt nog op de site. Leden ontvangen dit ook per e-mail of per brief.