Categoriearchief: Zelhem

Kapvergunning verleend voor een eik bij Hoegenstraat 5 in Zelhem

Motivering door de gemeente.
Op 18 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is, de boom is dood.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te verlenen. Bomenbelang geeft aan dat de noodzaak van het vellen duidelijk is en dat er
mogelijkheid/ruimte is voor herplant.
Op 04 februari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de eik slecht is. De boom is dood en staat direct naast de oprijlaan. De boom vormt
dan ook een gevaar voor de omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren

.Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Kapvergunning voor een kastanje aan de Halseweg 25 in Zelhem

Motivering
Op 12 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een kastanjeboom. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen, Een schimmel aantasting van Pleurotis ( Oesterzwam ) volgt
meestal na de kastanje bloedingsziekte ( Pseudomonas syringaea pv aesculi ).

Op 19-01-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
De kastanje is aangetast door de oesterzwam deze zwam veroorzaakt witrot in het
kernhout waardoor de kans op stambreuk is verhoogd. Eén van de hoofdgesteltakken is
zwaar aangetast door de oesterzwam. Het is zeer aannemelijk dat de rest van de boom
ook is aangetast door de oesterzwam en zal de boom verder verzwakken.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken en eventueel windworp. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Kapvergunning voor notenboom aan Halseweg 33 in Zelhem

Motivering
Op 8 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een notenboom. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een notenboom. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Bomenbelang geeft aan dat de restwand op 1.60 meter
acceptabel is maar de grote holte op 5 meter hoogte een gevaar voor de omgeving
oplevert. De stabiliteit van de boom is hierdoor niet meer te vertrouwen geeft
Bomenbelang aan.

Op 20 januari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand slecht is, de
conditie matig en dat de boom een lage toekomstverwachting heeft. De boom staat vlakbij
de woning. De hoofdgesteltak en de stam van de boom zijn over een lengte van zeker 2
meter hol. De holte begint op 4 meter hoogte en loopt door tot in de stam. Gezien het
reactie hout wat de boom aanmaakt bij de hoofdgesteltak, geeft dat aan dat de restwand
verminderd is waardoor de kans van het afbreken van de hoofdgesteltak verhoogd is.
De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.

Kapaanvraag voor Esdoorn bij Weverstraat 2 in Zelhem verleend, overige bomen zijn vergunningsvrij

Beoordeling van gegevens
De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de
aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan
worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).
De andere bomen zijn vergunningsvrije bomen namelijk een Liquidambar (amberboom),
Liriodenderon (amerikaanse tulpenboom) staat in aanvraag als esdoorn en een Gleditsia
(valse christusdoorn) staat in aanvraag als acacia

Motivering
Op 7 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een acacia,
een amberboom en 2 esdoorns. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is
ingediend omdat de groeiplaatsomstandigheden van de boom onvoldoende is.

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een acacia, amberboom en 2 esdoorns. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomen zijn te groot of vergunningsvrij.
Op 25-01-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De esdoorn is gezond en vitaal
maar gezien de mindere groeiplaats naast een hoge tuinmuur en vlakbij een schuurtje is
de toekomstverwachting gemiddeld.
De gezondheid van de houtopstand vormt geen risico. Maar door de slechte
groeiplaatsomstandigheden ( vlak naast een hoge tuinmuur) zal deze boom nooit door
kunnen groeien.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt ( vlak
naast een hoge tuinmuur en vlakbij een schuurtje). Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Naschrift Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Hier wreekt zich de zeer beperkte bomenlijst die de gemeente Bronckhorst gebruikt bij het al of niet verlenen van een kapvergunning. De drie overige  bomen, Liquidambar (Amberboom) Gleditsia (valse Christesdoorn) en Liriodendron (Tulpenboom) komt niet op deze lijst voor dus kunnen zomaar verwijderd worden.

 

Wolfersveenweg 29 te Zelhem. Kappen inlandse eik toegestaan, kappen Amerikaanse eik geweigerd

Motivering 

Op 14 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het  aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de  gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is. 

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de  aanvraag voor het kappen van 2 eiken. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. 

Op 10-01-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.  Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree  Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de  gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.

Boom nr.1 is een Amerikaanse eik van 80 / 90 jaar de boom is gezond maar is minder  vitaal dit blijkt uit het vele stamschot door de gehele boom. Dit is iets wat de boom doet om  de verminderde blad bezetting in de kroon te compenseren. Tevens zit er veel dood hout  in de kroon maar dit is met een snoeibeurt te verwijderen. Gezien de verminderde vitaliteit  is de toekomstverwachting gemiddeld. 

Boom nr.2 is een zomer eik de boom is gezond en vitaal maar heeft een werkende  plakoksel en een afgescheurde gesteltak 

De plakoksel is werkend waardoor er een verhoogde kans bestaat dat de plakoksel kan  uitscheuren wat ook kan gebeuren zonder dat het hard waait of stormt. Gezien dat de  boom op een motorcross terrein staat kap geadviseerd. 

De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat uitbreken van takken. Door  het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand  niet verbeteren. 

Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de inlandse eik ( boom 2)een risico  vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning voor de kap  van de inlandse eik te weigeren. De amerikaanse eik ( boom 1) is gezond en wordt  daarom geweigerd.

Kapvergunning verleend voor 5 Esdoorns bij de Prunushof

Motivering
Op 24 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 5 esdoorns. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 5 esdoorns. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen, het is duidelijk dat bomen van de 1st grootte op deze locatie
niet tot een behoorlijke ontwikkeling kunnen komen.
Reden om in te stemmen met de kapaanvraag.
Op 05-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen zijn gezond wel is
het zo dat de conditie / vitaliteit matig is dit komt door de beperkte groeiplaats waar de
bomen staan. De toekomstverwachting is daardoor ook gemiddeld. Door de beperkte
groeiplaats zullen de bomen het in de nabije toekomst slechter gaan doen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat de slechte
groeiplaatsomstandigheden. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Vergunning verleend voor het kappen van een kastanje aan de Velswijkweg 35 in Zelhem

Motivering
Op 6 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom
en een wilg. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomenbelang
geeft aan dat beide bomen verloren zijn. Vervolgens geeft Bomenbelang aan dat de
opmerking van de aanvrager, dat er geen herplant ruimte is, vragen oproept.

Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en conditie
van de paardenkastanje slecht is. De paardenkastanje heeft een vergevorderd stadium
van de kastanjebloedingsziekte, door deze ziekte is de boom aangetast door de
oesterzwam. Deze zwam veroorzaakt witrot in het kernhout waardoor de boom gevoelig is
voor stambreuk.
De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.
De wilg is vergunningsvrij.