Categoriearchief: Vierakker

Kapvergunning voor 11 Essen aan de Koekoekstraat 7 in Vierakker

Motivering
Op 17 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 11 essen. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 11 essen. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te verlenen. Advies luidt;  de bomen zijn aangetast door de schimmel Chalara
fraxinea. Bestrijding in nog niet voorhanden.
Op 22-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Op basis van de gezondheid,
conditie, vitaliteit en de toekomstverwachting van de houtopstand(en) wordt geadviseerd
de gevraagde vergunning te verlenen

Toelichting: De essen zijn ziek ze hebben de essentaksterfte dit is een schimmel infectie
waardoor takken afsterven. Bij deze bomen is de ziekte in een gevorderd stadium de
toppen van de bomen zijn afgestorven en er zit veel dood hout in de rest van de kroon. Dit
is een onomkeerbaar proces en  uiteindelijk zal de complete boom afsterven.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het uitbreken van takken. Door
het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Vergunning voor het kappen van een paardekastanje aan de Ijsselweg 4 in Vierakker

Motivering
Op 5 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 13 november 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en de
conditie van de houtopstand slecht is. De houtopstand heeft de kastanjebloedingsziekte.
Hierdoor is de houtopstand aangetast door een parasitaire houtschimmel en is het
kernhout rot over een lengte van 1.5 meter. Door het rotte kernhout is de houtopstand zeer
gevoelig voor stambreuk.
Door de gezondheidstoestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Kapvergunning voor 17 Italiaanse populieren aan Kapelweg in Vierakker

Op 30 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 17 Italiaanse populieren aan de Kapelweg 12 in Vierakker. Het gaat om 15 bomen schuin aan de weg en twee rechts van de schuur. Wat de reden voor de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk uit de papieren. De bomen zijn ongeveer 30 jaar oud.

De eigenaar denkt nog na over waar en welke bomen teruggeplant worden.

De aanvraag is pas op 15 maart gepubliceerd.

Op 6 februari besloot de gemeente al de kapvergunning te verlenen (!). De conditie van de populieren is gemiddeld tot slecht. De bomen laten met regelmaat zware takken vallen. De populieren staan dicht bij schuren en langs de inrit van de buren.
Volgens de gemeente vormen alle 17 bomen in de toekomst een risico voor de omgeving.

Aan de kapvergunning, die op 18 maart openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 17 knotwilgen moet (laten) aanplanten op zijn perceel.

Kap es nabij Heerlerweg in Vierakker

Op 16 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es nabij de Heerlerweg in Vierakker. Het vrijwel lege aanvraagformulier rept alleen over de vermeende noodzaak tot kap vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsmast.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Op 8 november meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

Kapaanvraag voor 4 beuken, Amerikaanse eik en esdoorn op Suideras

Op 10 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 beuken, een Amerikaanse eik en een esdoorn op het adres Vierakkersestraatweg 34 in Vierakker: landgoed ’t Suideras. De op 13 april openbaar gemaakt kapaanvraag is voor de rest niet ingevuld.

Vorig jaar bekeek Vereniging Bomenbelang op 1 november op uitnodiging van de rentmeester een aantal bomen waarmee het niet goed gaat. Zo ondervindt de majestueuze rode beuk achter het huis last van de reuzenzwam en de honingzwam en kan niet meer gered worden. Deze boom met een stamomtrek van 4.50 meter op 1.30 meter hoogte en een geschatte ouderdom van 160 tot 180 jaar zal wellicht nog enkele jaren voortleven, maar gaat gevaar opleveren. Takbreuk kan gevolgen hebben omdat de beuk langs een goed gebruikte doorgang staat.

De drie rode beuken verderop aan de rand van het grasveld kunnen nog een aantal jaren blijven staan als ze rijkelijk voorzien worden van afgevallen blad en als de schapen niet langer in de buurt van de stammen komen. De voorste van de drie beuken (gezien vanaf het grindpad) staat er nog het beste bij; de twee bomen erachter zijn minder vitaal. Er valt iets voor te zeggen om de voorste beuk nog een tijd te laten staan. Wel zal deze boom bij eventueel omvallen, gezien de hoogte van deze beuk, gevaar kunnen opleveren wanneer deze terechtkomt op het grindpad.

De vrijwel dode esdoorn op het eiland kan blijven staan en levert geen direct gevaar op. Als dode boom draagt hij ook bij aan het leven op Suideras.

De dode beuk in het bosje aan de noordwestzijde van het landgoed kan ook blijven staan. Deze boom levert sowieso geen problemen op. Bovendien is de stam (met een omtrek van 4.34 meter op 1.30 meter hoogte) indrukwekkend en belangrijk voor veel vogels.

Tenslotte stelde Vereniging Bomenbelang voor om de linde op het eiland mettertijd te kandelaberen. Op de stam zitten tonderzwammen. Vooralsnog levert deze boom echter geen gevaar op. De boom is nog redelijk vitaal.

De Amerikaanse eik waarover de kapaanvraag rept, was destijds geen onderwerp van discussie.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Geen kapvergunning voor 2 eiken aan IJselweg in Vierakker

Op 2 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de IJselweg 3 in Vierakker. Ze zouden gevaar kunnen opleveren voor de gebouwen waar ze naast staan. De aanvraag is tamelijk onduidelijk. Wel gaat de indiener bomen herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Op 30 november besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De eiken hebben namelijk een hoge landschappelijke waarde, zijn beeldbepalend en belangrijk voor het dorpsschoon. Bovendien zijn de bomen vitaal en verkeren ze in een goede conditie.

De weigering is openbaar gemaakt op 9 december.

Kap van 40 populieren aan Vierakkersestraatweg

Op 4 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 40 populieren aan de Vierakkersestraatweg 22 in Vierakker. Over herplant is nog niet echt nagedacht, zo blijkt uit de kapaanvraag. De bomen staan nu deels onder de hoogspanningsleiding.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 oktober.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze bomen geen kapvergunning nodig is, waarschijnlijk omdat ze hiervoor nog te klein qua omvang zijn. De reden wordt echter niet in het besluit, dat bekendmaakt werd op 15 oktober, genoemd. Ook staat in het gemeentelijk besluit niet of de eigenaar wel moet herplanten.