Categoriearchief: Velswijk

‘Compensatiebomen N316’ komen bij Velswijk

De nieuwe eiken die de provincie Gelderland in april 2018 langs de N316 net ten zuiden van Hengelo plantte ter compensatie van gekapte bomen langs de N314 (Zutphen-Hummelo) zijn na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst in het voorjaar van 2019 weer weggehaald. De ANWB vond dat de bomen te dicht bij de weg stonden en de gemeente wilde in dit open landschap helemaal geen bomen. De provincie stond eerst op het standpunt dat ze de bomen elders opnieuw zou planten, maar niet in de gemeente Bronckhorst, omdat daar nergens ruimte langs een provinciale weg beschikbaar was. De gemeente Bronckhorst liet echter op 23 september 2019 weten dat ze samen met de provincie komende winter toch gaat kijken naar een andere plantlocatie voor de 30 eiken langs dezelfde weg. Besloten is nu om de 30 eiken te planten bij Velswijk langs de N316. Dat gebeurt komend najaar.

De provincie plantte in april 2018 ter compensatie van de kap van bomen langs de weg van Zutphen naar Hummelo in 2014 onder andere 30 eiken ten zuiden van Hengelo. Een jaar later werden ze weggehaald na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst.

Lees verder

Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Paardendorpseweg in Velswijk.

Uit de aanvraag blijkt niet waarom de eiken weg moeten.

Wel belooft de indiener van de kapaanvraag drie  tamme kastanjes en drie lindes te laten planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reden voor de kapaanvraag blijkt de aanleg van twee inritten te zijn voor twee woningen: Paardendorpseweg 1 en 3.

Foreest Groen Consult beoordeelde vorig jaar mei alle bomen aan deze weg. De eiken waarvoor de kapvergunning is aangevraagd, bleken een goede conditie te hebben en een restlevensverwachting van meer dan 15 jaar. De gemeente Bronckhorst heeft geen reden om te twijfelen aan de uitkomsten van deze visuele beoordeling.

Dat de indiener van de kapaanvraag twee groepjes van drie bomen wil herplanten ter compensatie (drie tamme kastanjes en drie lindes met een stamomtrek van circa 22 cm (op 1.30 hoogte) speelt een grote rol in de afweging van de gemeente. Deze bomen komen overigens ergens in het weiland te staan in de nabijheid van de woningen, maar niet aan de weg zelf.

De eiken hebben geen monumentale status; wel hebben ze een beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze worden als ‘basisboom’ bestempeld en hebben daardoor geen extra bescherming.

Rond 1900 was ter plekke nog sprake van een bosperceel. Rond 1925 is dit bosperceel sterk teruggebracht en rond 1935 was het bos vrijwel volledig verdwenen. Er is dan al wel sprake van een bebouwing met een weg die naar deze bebouwing toe loopt. Op de kaart is niet terug te zien of deze laan voorzien is van een bomenrij.

Hoewel hier dus sprake is van twee gezonde eiken met een beeldbepalende waarde is het belang van de aanleg van de inrit volgens de gemeente groter dan het belang van het behoud van de bomen.

Tegen dit besluit, dat openbaar is gemaakt op 8 maart, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Prunushof in Velswijk

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom op het adres Prunushof 60 in Zelhem. Dat moet echter Velswijk zijn. De aanvraag is gemeld in Contact op 8 september.

De kastanjeboom zou ziek zijn.

Op 21 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ter compensatie moet de eigenaar een lindeboom planten.

Het besluit, waartegen nog zes weken bezwaar ingediend kan worden, is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

De kastanjeboom is bijna 100 jaar oud en destijds geplant door familie van de huidige eigenaar. Het is de enige oude boom in de omgeving. Recent is uit de boom wat dood hout gehaald. Voor zijn leeftijd staat de kastanje er nog goed bij. De eigenaar heeft al een jonge nieuwe kastanje aan de weg geplant, vlak achter een haag.