Categoriearchief: Drempt

Beroemde ‘Duitse’ boom in Drempt is dood

Beroemde ‘Duitse’ boom in Drempt is dood: ‘Zou graag zien dat het een monument wordt’

Veel Dremptenaren en mensen die regelmatig over de Rijksweg in Drempt rijden, kennen ‘de Duitse boom’ op Landgoed Ulenpas. ‘Duits’ omdat in de jaren 40 Duitse soldaten in de eik klommen om ver weg te kunnen kijken. De beroemde boom is nu dood.

Pim Roelofs 29-03-23, 07:45. Artikel overgenomen uit de  Gelderlander

Het afscheid van de beroemde boom nadert. De eik vlak bij keuterboerderij De Witte Hemel en aspergeboerderij De Stokhoven was afgelopen zomer voor het eerst bladloos en dat is dit voorjaar niet anders, aldus een woordvoerder van Huize Ulenpas in Hoog-Keppel.
,,De eik is onderdeel van het landgoed, maar is niet meer te redden. Wij gaan ervan uit dat de boom dood is”, zegt de woordvoerder.

Bunkers bij de boom

Veel oudere Dremptenaren hebben herinneringen aan de oude eik. Ze speelden vroeger in en rond de boom, waar ook twee bunkertjes bij zijn. Die zijn in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door Duitse soldaten. Zij klommen in de boom om de omgeving goed te kunnen overzien.

Gekapt wordt ‘de Duitse boom’ voorlopig niet. Volgens Huize Ulenpas vormt de eik namelijk geen gevaar voor de omgeving. Als hij omvalt, kan hij niets beschadigen, aldus de woordvoerder. ,,De boom kan nog jaren overeind blijven staan. Het is een eik en die zijn sterk. Ook als ze niet meer leven.” In Drempt hopen ze dat de boom hoe dan ook blijft staan. Liesbeth Pieterse woont met haar man sinds 2006 in keuterboerderij De Witte Hemel. Zij wil dat de boom monumentaal wordt. ,,Ik heb daarom contact opgenomen met de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Het is een prachtige boom met historie. Ik heb hem dus aangemeld voor “Boom van het jaar”.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst

Maar er is één probleem: een boom kan alleen monumentaal worden verklaard wanneer die nog tenminste tien jaar levensvatbaar is. En daar is in Voor-Drempt geen sprake van weet Ab van Peer, voorzitter van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. ,,Die boom is dood. Erg jammer, want het was een mooi exemplaar met een bijzonder verhaal,” zegt hij.

Gerrit Hendriksen van De Stokhoven uit Drempt. © theo kock.

Volgens Gerrit Hendriksen van aspergeboerderij De Stokhoven in Drempt is de boom ‘hartstikke’ dood. ,,Ik ben in Drempt geboren en de boom staat er al zo lang ik leef. Voor mij was het een normale boom, niet bijzonder of zo. Maar ik snap dat mensen er nu wel iets van vinden: de boom valt nu op.”

Voor Liesbeth Pieterse is ‘de Duitse boom’ wél bijzonder, zij hoopt dat de eik er nog jaren staat. Ook omdat er een link is met de boerderij waar zij nu woont, waar in de oorlog onderduikers zaten.

,,De eik en het omliggende terrein zijn onderdeel van een verhaal dat vertelt moet blijven worden”, meent de Dremptse, die illustrator, schrijver en landschapsschilder is. ,,Als de boom weg moet, ken ik mensen die er een monument van kunnen maken. Met houtsnijwerk ter plekke. Zodat het ook in de toekomst waardevol blijft voor Dremptenaren.”

De ‘Duitse boom’ in Voor-Drempt, vlakbij de Rijksweg en tegenover boerderij De Stokhoven

@DG

Kapvergunning verleend voor 2 leilindes in Drempt

Motivering van de gemeente
Op 20 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 leilinden. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Bij beide leilindes zijn van meerdere armen de boven zijde ingerot deze armen zijn
gevoelig voor takbreuk. Bij één van de leilindes (ander is al geknipt) zit een scheutlengte
van een 20 tot 30 cm wat voor leilindes van deze leeftijd en omvang weinig is. Onder
goede omstandigheden is een scheutlengte van 40 tot 60 cm normaal. Gezien de matige
gezondheid en conditie deze bomen verwijderen en nieuwe herplanten.

Op 07-04-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico doordat takbreuk mogelijk is door de slechte
gezondheidstoestand van de bomen. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

kapvergunning verleend voor 2 leilindes aan de Molenweg in Drempt

Motivering gemeente
Op 20 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 leilinden. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Bij beide leilindes zijn van meerdere armen de boven zijde ingerot deze armen zijn
gevoelig voor takbreuk. Bij één van de leilindes (ander is al geknipt) zit een scheutlengte
van een 20 tot 30 cm wat voor leilindes van deze leeftijd en omvang weinig is. Onder
goede omstandigheden is een scheutlengte van 40 tot 60 cm normaal. Gezien de matige
gezondheid en conditie deze bomen verwijderen en nieuwe herplanten.

Op 07-04-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico doordat takbreuk mogelijk is door de slechte
gezondheidstoestand van de bomen. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften

Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Naschrift Bomenbelang.

Hier moeten dus twee nieuwe leilindes geplant worden in plaats van 1 zoals de eigenaar vermeldde

Kapvergunning Populier Gientjesweg 2 in Drempt verleend

Motivering
Op 14 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een populier. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de boom afgelopen
zomer spontaan flinke takken heeft verloren en omdat de boom op de schuur dreigt te
vallen.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een populier. Het advies van Bomenbelang is om de
vergunning te weigeren. Bomenbelang geeft aan dat de populier gevoelig is voor takbreuk
en dat er in deze boom geen aanwijzingen zijn dat dit probleem zich hier op korte termijn
zal voordien. Bomenbelang geeft vervolgens aan dat indien nodig het inkorten van de
kroon met maximaal 1.5 meter de stabiliteit met 20% zal verhogen, waarvan zij de
noodzaak op dit moment niet hoog achten. Op 20 januari 2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de boom op een erf staat naast een schuur. Op dit erf bevindt zich tevens een landwinkel. Algemeen bekend is dat bij volwassen populieren regelmatig grote takken uit de kroon breken, wat ook hier het geval is. De houtopstand vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde
vergunning te weigeren.

Naschrift Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Op basis van een visuele inspectie en met behulp van bovenstaande foto’s (klik op de foto om het beeld te vergroten en let op de rode pijltjes voor de breukplaats) ,alsmede de richtlijn voor beoordeling takbreuk bij populieren  (https://edepot.wur.nl/444237)  hebben twee kundige leden van de kapvergunningcommissie  (een ervaren boomdeskundige en een bioloog) het onderstaande advies geschreven.

Advies VBB kapvergunning 1 Populier (Populus) Gientjesweg 2 Drempt.                    22-01-2021

Canadese populieren zoals Populus canadensis “Robusta” en “Zeeland” zijn gevoelig voor takbreuk. In deze boom zijn geen aanwijzingen dat dit probleem zich hier op korte termijn zal voordoen. Indien nodig zal het inkorten van de kroon met maximaal 1.5 meter de stabiliteit met 20 % verhogen waarvan wij de noodzaak op dit moment niet hoog achten.

Advies: Kapvergunning weigeren.

Vergunning voor het kappen van drie populieren aan de Hulsevoortseweg 78 in Drempt

Motivering
Op 8 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 3 populieren. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat er in toenemende
mate takken breken tijdens de wind en de onderbegroeing in de verdrukking komt.
Op 30 november 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat 2 van de 3 populieren in volwassen
stadium zijn, de andere is volwassen maar is kleiner gebleven door dat deze onder één
van de andere populieren staat. Bij de populieren breken met regelmaat grote takken uit
de kroon, wat vaker bij volwassen populieren gebeurt. Hierdoor is de veiligheid niet meer
te gegaranderen. Bij populieren van deze leeftijd komt het vaker voor dat er rotting in het
kernhout zit. Dat zou bij deze populieren ook het geval kunnen zijn.
Door deze gezondheidstoestand vormen de houtopstanden dan ook een risico voor de
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstanden niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren.

Vergunning voor het kappen van twee bomen aan de Kerkstraat 52 in Drempt

Motivering
Op 31 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een es en een
haagbeuk. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat
de gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Op 1 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand van de es
slecht is en van de haagbeuk matig. De es heeft de essentaksterfte, door deze ziekte gaat
de boom dood. De ziekte is bij deze es al in een gevorderd stadium en deze boom zal over
een aantal jaren dood zijn.
De haagbeuk heeft rotting in het kernhout, door de rotting in het kernhout wordt de boom
gevoelig voor stambreuk.
Door deze gezondheidstoestand vormen de houtopstanden dan ook een risico voor de
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstanden niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren.

Kapvergunning voor tamme kastanje aan Zomerweg in Drempt

Op 18 augustus ontving de gemeente een summiere kapaanvraag voor een tamme kastanje op het adres Zomerweg 26 in Drempt. De eigenaar vraagt om een noodkapvergunning, maar waarom blijft onduidelijk. In de aanvraag staat geen enkele reden genoemd. Ook de vraag waar herplant zou kunnen plaatsvinden, is niet beantwoord.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 21 augustus.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat kap onvermijdelijk is geworden nu eenderde van de kastanjeboom afgestorven is, opmerkelijk genoeg slechts aan één kant boven het gazon dat daar onlangs aangelegd is.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Volgens de gemeente is de boom aan het afsterven door de droogte van de afgelopen zomers.

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang koppelt de gemeente aan het verlenen van de kapvergunning een herplantplicht van een loofboom binnen een jaar in deze tuin.
De vergunning is openbaar gemaakt op 17 september.