Boomspiegels van grind en polyurethaan

De gemeente Bronckhorst maakt momenteel in het centrum van Vorden opnieuw gebruik van een mengsel van grind of split met polyurethaan rond boomspiegels van de leilinden op de parkeerplaats aan de Dorpsstraat. In 2014 gebeurde dit bij de wortels van onder andere enkele haagbeuken aan de Burg. Galleestraat, ook in Vorden. Het materiaal zou volgens de leverancier voldoende lucht- en waterdoorlatend moeten zijn voor de wortels. Deze vorm van ‘bestrating’ zorgt bovendien nauwelijks voor onderhoud.Het materiaal met de naam Topdrain kan alleen toegepast worden bij bestaande bomen. In de gemeente Bronckhorst is het jaren geleden voor het eerst gebruikt in Zelhem. In de winter van 2014 is het ook aangebracht bij een aantal bomen in het centrum van Vorden. Het betreft bomen waarvan de wortels omhoog kwamen. Het ophogen van de stoepen was volgens de gemeente niet mogelijk. Het toevoegen van zwarte aarde, wat de voorkeur heeft van Vereniging Bomenbelang, zou volgens de gemeente voor te veel onkruid en onderhoud zorgen.

Het bedrijf dat het materiaal levert, heeft nu ongeveer 15 jaar ervaring. Als grote pluspunten worden genoemd – naast het gegeven dat nauwelijks onderhoud nodig is – dat het naadloos en glooiend aangelegd kan worden, nauwelijks slijt en uiteindelijk hergebruikt kan worden. Dat laatste blijkt in ieder geval niet in de Burg. Galleestraat in Vorden. Hier breekt het aangebrachte materiaal en komen de wortels omhoog.

Volgens de landelijke Bomenstichting is het materiaal in het algemeen niet nadelig voor bomen. Het actieve deel van de wortels van oudere bomen zit ver buiten de boomspiegel. Bij jonge bomen (tot circa 20 jaar) levert het materiaal echter wel problemen op, vooral in de eerste jaren. Dan hebben de bomen nog een zeer beperkt wortelgestel en zijn ze afhankelijk van de water- en zuurstofvoorziening binnen de boomspiegel. Het algemene advies van de Bomenstichting luidt dan ook om bij bomen jonger dan 20 jaar dit soort producten NIET toe te passen.

(foto: Hans Thijssen)

Een boomspiegel van grind en polyurethaan net na het aanbrengen in mei 2014. Inmiddels breekt het materiaal en komen de wortels omhoog (foto: Hans Thijssen)