Boomplantdag 2018

Boomplantdag 2018 vond in verband met de gemeenteraadsverkiezingen een week eerder plaats dan gewoonlijk, namelijk op woensdag 14 maart. De belangstelling was wat groter dan vorig jaar. Even leek het er zelfs op dat zo’n 255 leerlingen van 8 scholen uit de gemeente Bronckhorst deel zouden nemen aan het planten van bomen en struiken. Omdat het op het laatst niet lukte om voor alle scholen nog geschikte plantlocaties te vinden en omdat één school de dag voor Boomfeestdag alsnog zich af moest melden vanwege ziekte van een leraar, kwamen we uit op in totaal 7 scholen en 186 leerlingen.

De deelnemende scholen waren De Leer en Bekveld uit Hengelo, De Klimtoren uit Drempt, De Vordering en Het Hoge uit Vorden, Jan Ligthart uit Zelhem en De Pannevogel uit Steenderen.

De burgemeester hielp weer goed mee in Drempt.

De foto’s zijn van Gerlinde Bulten van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Achtereenvolgens ziet u het planten van lindes langs de Lindenweg bij Rha, het aanbrengen van meidoornhagen bij een particulier aan de Doctor A. Ariënsstraat tussen Steenderen en Bronkhorst en het opnieuw aankleden van het voormalig parkje De Braamberg in Drempt met nieuwe bomen en beukenhagen.