Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Het planten van bomen wordt steeds belangrijker. Gezien de grote hoeveelheid bomen die gekapt worden en het meer en meer verharden van groen, is aanplant van nieuwe bomen urgenter aan het worden. Gemeenten realiseren zich vaak ook onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van gemeentelijke klimaatdoelen. Als de aanplant van bomen en bossen wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op: kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

Burgemeester Besselink (rechts) hielp mee met het planten van een beukenhaag in het parkje De Braamberg bij de Rijksweg in Drempt (foto: Gerlinde Bulten).

‘Operatie Boomfeestdag; maak ’t buiten beter!’ riep daarom gemeenten op om op Boomfeestdag zoveel mogelijk bomen (en ook zo gevarieerd mogelijk, met sterke rassen of soorten) te planten in buurten, wijken en in het buitengebied met kinderen uit groep 7 en 8.

Provinciale Staten van Gelderland spraken vervolgens begin februari af meer werk te gaan maken van het vergroenen van schoolpleinen.

In de gemeente Bronckhorst werkten zoals gezegd uiteindelijk 7 scholen mee aan de Boomfeestdag: twee scholen uit Hengelo (Bekveld met 25 leerlingen en De Leer met 16 leerlingen), twee scholen uit Vorden (Het Hoge en De Vordering met in totaal 46 leerlingen), één uit Zelhem (Jan Ligthartschool met 33 leerlingen), één uit Drempt (De Klimtoren met 29 leerlingen) en één uit Steenderen (De Pannevogel met 37 leerlingen). 

Het organiserend Boomfeestdagcomité Bronckhorst met vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurorganisatie ’t Onderholt en de lokale hoveniers Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen zorgde voor hulp bij het planten en de gehele logistiek. Alle leerlingen die bomen plantten, krijgen morgen een zoete kers mee naar huis.

De scholen uit Hengelo hebben bomen en bosplantsoen geplant bij twee particulieren: aan de Oude Kruisbergseweg 1 ten zuiden van Keijenborg en bij Slotsteeg 16 ten noorden van Hengelo. De leerlingen plantten daar 21 laanbomen, 4 fruitbomen en 675 stuks bosplantsoen en nog eens 2 fruitbomen en 345 stuks bosplantsoen.
De Jan Ligthartschool ging aan de slag aan de Kroezekampweg ten noorden van Zelhem. Daar zijn een aantal lege plekken opgevuld met 4 al wat forsere berken, 4 elzen en 4 zomereiken. Wethouder Antoon Peppelman (PvdA) kwam daar even kijken.
De Pannevogel splitste zich in twee groepen op: één groep plantte in Steenderen op het adres dr. Ariënsstraat 44a een flinke meidoornhaag bij een particulier en de andere groep heeft aan de Lindenweg tien lindebomen geplant. Hier stonden tot voor vandaag nog maar twee lindes.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten een meidoornhaag bij een particulier aan de Doctor A. Ariënsstraat op de grens met Bronkhorst (foto: Gerlinde Bulten).

De Lindenweg bij Rha was tot voor Boomfeestdag 2018 een kale weg. Nu is het weer een weg met in totaal 12 lindes (foto: Gerlinde Bulten, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Het was soms hard werken om gaten te maken in de rivierklei.

De leerlingen van De Vordering en Het Hoge uit Vorden hebben een heleboel bomen geplant aan het Hoetinckhof en Brinkerhof. Deze historische houtwallen wordt de komende weken flink opgeknapt. De afgelopen jaren is hieraan weinig onderhoud verricht door de gemeente. Ook had de houtwal veel last van dumpingen vanuit de buurt.
Leerlingen van de Klimtoren uit Drempt hebben samen met burgemeester Marianne Besselink tenslotte weer wat bomen en beukenhagen geplant in het drastisch kaalgeslagen parkje De Braamberg bij de Rijksweg. Daar zijn enkele monumentale bomen blijven staan maar veel groen is daar de laatste maanden gekapt. Het moet nu weer helemaal opnieuw ‘opgebouwd’ worden.

In het voormalig parkje De Braamberg in Drempt is veel groen verdwenen en moet weer veel nieuw groen aangeplant worden (foto: Gerlinde Bulten, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).