Nog een zomereik op oude RABO-terrein in Zelhem moet wijken voor nieuwbouw

Op 19 juli is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor “een boom” aan de Piersonstraat in Zelhem. Het blijkt om een zomereik te gaan. Deze moet wijken voor de nieuwbouw op het terrein van de oude RABO-bank. De indiener zegt ter compensatie een boom te willen herplanten aan de kant van de Hummeloseweg.

De laatste overgebleven wat oudere boom van de oorspronkelijk vier bomen op het voormalige RABO-terrein aan de Hummeloseweg in Zelhem: een zomereik, waarvoor nu ook in verband met woningbouw, een kapvergunning verleend is. De eik is in het verleden veel te hoog opgesnoeid(foto: Gerlinde Bulten). ,

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Vorig jaar juli ging Vereniging Bomenbelang akkoord met de kap van een andere eik, voor woningbouw, op voorwaarde dat de woningbouwvereniging Pro Wonen drie verschillende lindes op het terrein zou planten: een winter-, een zomer- en een zilverlinde.

De gemeente kan kapaanvragen weigeren vanwege de natuurwaarde van de boom, de landschappelijke waarde ervan, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, de beeldbepalende waarde, de cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid.

Bij deze aanvraag is NIET beoordeeld of één van deze waarden in voldoende mate aanwezig
is om de vergunning te weigeren. De zomereik is niet op vitaliteit beoordeeld. In verband met
het realiseren van een project MOET deze boom gekapt worden, aldus de gemeente.

Dat besluit is genomen op 23 juli. Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat binnen een jaar niet één maar twee inlandse loofbomen geplant moeten worden op hetzelfde perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Hiertegen kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Vereniging Bomenbelang heeft een bezwaar ingediend.

Op 12 september meldt woningbouwvereniging ProWonen dat de kapaanvraag voor de eik is ingediend omdat de levensloopgeschikte woning op het perceel anders ingericht gaat worden waarbij in de tuin een vrijstaande berging komt. Dat gebeurt op de plaats waar de eik staat.

Deze boom belemmert straks het zonlicht in de tuin en de woning van de toekomstige bewoners. Daarnaast blijft er van de toch al kleine achtertuin weinig ruimte over door de boom. De toekomstige bewoners zullen gaan klagen bij ProWonen over deze situatie.

De boom belemmert volgens de woningbouwvereniging verder de opbrengst van de zonnepanelen die op het dak komen.

Op maandag 4 november vindt op het gemeentehuis een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ingediende bezwaren. De gemeente zal daarom van tevoren nog geen beslissing nemen. De termijn hiervoor wordt met zes weken verlengd. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk op 6 december een besluit zal nemen.