Bomenplan Baakse Beek in Vorden

Al enige tijd praten de gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, de Provincie Gelderland, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap over het aanpassen van de Baakse Beek op het grondgebied van Vorden. In de buurt van kasteel Vorden ligt de beek er fraai bij, maar verderop naar het westen heeft de Baakse Beek meer weg van een breed uitgevallen sloot.

In die werkgroep zitten onder meer omwonenden én Vereniging Bomenbelang.

De voorbereidingen zijn nu zover dat er een bomenplan op tafel ligt. De aanpassing van de beek en directe omgeving zou volgens dat plan namelijk inhouden dat ter hoogte van De Bleek 11 bomen aan de zuidzijde van de beek verdwijnen, 19 knotwilgen en 5 essen verplant worden en er 40 nieuwe bomen (voornamelijk knotwilgen) geplant worden. Op die plek komt namelijk een doorwaadbare plaats, krijgt de beek meer natuurvriendelijke oevers en wil men ook speelgelegenheid voor kinderen gaan plaatsen.

Op woensdag 14 oktober heeft Vereniging Bomenbelang dit bomenplan samen met de gemeente en het waterschap doorgenomen. Wat Vereniging Bomenbelang betreft kunnen de te verplanten 19 knotwilgen en 5 essen langs de beek beter vervangen worden door nieuwe exemplaren, omdat verplanten van dit soort bomen meestal problemen oplevert.

De nieuwe bomen, in totaal dus 40 plus 24 oftewel 64 bomen, krijgen een plek tegenover de ijsbaan. Ook ligt er nog een idee om langs de rondweg bij De Bleek bomen te planten aan de westkant.