In totaal 124 gratis ‘markante’ bomen in buitengebied

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van '1 boom mot kun'n' Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van ‘1 boom mot kun’n’ Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Op donderdag 26 november heeft wethouder Engels de eerste van 124 bomen geplant in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst: een paardenkastanje aan de Krommedijk in Hengelo. Het betreft de uitvoering van de actie ‘1 boom mot kun’n‘. Vereniging Bomenbelang ondersteunt dit initiatief van een aantal mensen uit Hengelo (‘Natuur op Bekveld’), de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst waarbij gratis bomen geleverd worden aan grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.

Het initiatief begon enkele jaren geleden in de gemeente Oost Gelre. Het doel is het buitengebied weer te voorzien van een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen. Vanuit Bronckhorst kwamen zo’n 160 aanvragen binnen, uit vrijwel alle dorpen. Daarvan voldeden 124 locaties. De aanvragen betreffen voornamelijk walnoten, eiken, lindes, beuken, kastanjebomen en zwarte elsen.In de afgelopen decennia zijn door schaalvergroting veel vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist die solitaire bomen zijn waardevol voor het landschap en de dierenwereld. Zo zijn vrijstaande bomen van belang voor (roof)vogels, vlinders, insecten en vleermuizen. Ze dragen bij aan de biologische ongediertenbestrijding van de akkers. Ook het vee profiteert en vindt beschutting onder de bomen.

Het idee om aan alle grondeigenaren in het buitengebied te vragen of ze een enkele boom willen planten op een plek waar die kan uitgroeien tot een fors exemplaar, is afkomstig van bioloog Anton Stortelder die aan de universiteit van Wageningen werkt en het agrarisch cultuurlandschap goed kent.

In Oost Gelre ging de gemeente samen met de Bomenwacht aan de slag met dit idee. In totaal ontvingen 2800 grondeigenaren een brief met het aanbod voor een gratis boom. Het initiatief kreeg de naam ‘1 boom mot kun’n’. Iedereen met voldoende grond komt in aanmerking. Wel zijn erven uitgesloten als locatie voor de boom. Het is de bedoeling dat het soort boom afgestemd wordt op de plaatselijke omstandigheden.

Met de gemeente Bronckhorst zijn eind vorig jaar de eerste contacten gelegd over het uitvoeren van hetzelfde idee. De gemeente en de provincie Gelderland betalen de bomen. De gemeente, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ondersteunen het initiatief. ’t Onderholt coördineert de activiteiten en Bomenbelang adviseert over bestaande bomen in het buitengebied.

Wethouder Engels zei te hopen dat meer variëteit ontstaat in het aantal bomen dat geplant wordt. Ook hoopte hij op enkele honderden nieuwe bomen in de komende jaren in het kader van deze actie ‘1 boom mot kun’n‘. Mogelijk komt er dus een vervolg in 2016.

De eigenaar van de eerste boom Frans Hilderink ontving van 't Onderholt, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en 'Natuur op Bekveld' een steenuilenkast (foto: Hans Thijssen).

De eigenaar van de eerste boom Frans Hilderink ontving van ’t Onderholt, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en ‘Natuur op Bekveld’ een steenuilenkast (foto: Hans Thijssen).