Veel bomen weg door groot onderhoud aan N315 (Ruurlo – Zelhem – Doetinchem)?

De provincie Gelderland wil in 2020 opnieuw aan de slag met de N315 (Ruurlo – Zelhem- Doetinchem). Volgens de nieuwste normen mogen er tot 4,5 meter aan weerszijden van dergelijke doorgaande 80 km-wegen geen ‘obstakels’ staan. Bomen worden daar ook toegerekend. Omdat er met name in het noordelijk deel van de N315 (ten zuiden van Ruurlo) veel forse bomen langs de weg staan, lopen deze gevaar gekapt te gaan worden.
De eerste plannen van de provincie zorgen daarom voor de nodige zorgen bij diverse bomenorganisaties, waaronder Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Onlangs is een tweede en voorlopig laatste bijeenkomst gehouden met omwonenden en bomenorganisaties.

Vanuit de omwonenden was de opkomst zeer summier. De bomenorganisaties voerden daarentegen discussie met de provincie over de zorgen die bestaan over de toekomst van de volwassen bomen langs de weg.
Punt van kritiek was bijvoorbeeld dat vanuit de provincie en met name vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet langer dan een jaar of tien vooruit gekeken wordt. Tien jaar is voor bomen een korte tijd. Bij een verkeerstechnische insteek (of vanuit veiligheidsoverwegingen) bestaat daardoor een groot risico dat de uitwerking richting groen nu over een jaar of tien weer onderuit gehaald wordt, oftewel dat dan nu ‘gespaarde’ bomen dan alsnog gekapt worden.
In het geval van de N315 wordt nu bijvoorbeeld wel toegestaan dat de door de provincie tien jaar geleden geplante bomen aan de oostzijde in de bossen ten zuiden van Ruurlo blijven staan, terwijl zij binnen de zone staan waarin de provincie in principe alle ‘obstakels’ kwijt wil.
Wil een boom oud worden (meer dan 80 jaar), dan moet hij op een plaats staan waar hij voldoende ruimte om zich heen heeft, af en toe gesnoeid wordt en geen activiteiten plaatsvinden die schadelijk zijn voor die boom (verkeer en landbouw).
Het steeds breder en comfortabeler maken van provinciale wegen kan de kans vergroten dat de automobilisten harder gaan rijden, wat de kans op dodelijke ongelukken doet toenemen.
Vanuit de Bomenstichting Achterhoek is gevraagd om cijfers, onderbouwingen/rapporten van de verkeersongevallen op deze (en andere N-wegen). Er wordt tijdens ieder overleg mee geschermd en het thema staat, zo lijkt het, ver boven alle andere aspecten, maar informatie die dat staaft ontbreekt nog steeds. Het ROV beheert een verkeersongevallenkaart en die laat zien dat er heel weinig ongevallen op deze weg plaatsvinden. Onlangs vielen drie doden door een frontale botsing, maar dat ongeval had niets van doen met de bomen langs deze route.
Tijdens het laatste overleg is vanuit de provincie meer aan compensatie van te kappen bomen gepresenteerd dan tijdens het eerste overleg. Maar er bestaan nog diverse open eindjes, de verwerving van grond is omgeven door veel onzekerheden en daarmee zou ook de 100% herplant in de onmiddellijke omgeving net zo onzeker zijn.
(wordt vervolgd)