Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wilde tot enkele jaren geleden evenals een aantal provincies zo veel mogelijk bomen weghalen in een strook van enkele meters aan weerszijden van provinciale wegen. De veiligheid zou hiermee gediend zijn.

Veilig Verkeer Nederland stelde echter vast dat zo’n 90 procent van de verkeersongelukken op provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van de automobilisten. De wegen zijn dus niet onveilig maar het rijgedrag. De onveiligheid ontstaat vooral door te hard rijden, omdat de wegen steeds comfortabeler en breder worden. Ook alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van de mobiele telefoon, dat bestuurders in toenemende mate afleidt van de weg, zijn oorzaken van vele ongelukken.

Bomen langs de weg kunnen juist een snelheidsverlagende werking hebben. In onder meer Duitsland ‘gebruikt’ men bomen om de automobilist langzamer te laten rijden. In ons land gebeuren de meeste ongelukken in Flevoland, waar nauwelijks of geen bomen langs de weg staan. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van het niet goed kunnen overzien van de afstand van toekomend verkeer.

Verder hebben provinciale wegen met laanbeplanting behalve een rijke
cultuurhistorie ook natuurhistorische waarde.

Door het aanbrengen van – bij voorkeur houten – vangrails op gevaarlijke punten kunnen veel bomen behouden blijven. Andere snelheidsbeperkende maatregelen zijn dan wel nodig.

Na kritiek op dit provinciale en landelijke beleid reageerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee jaar geleden al met de opmerking dat het zeker niet de intentie is om rigoureus bomen langs provinciale wegen te gaan kappen. De minister erkende toen dat menselijk gedrag een groot deel van de verkeersongevallen veroorzaakt. Dat de wegbeheerder (de provincie, red.) kiest voor het kappen van bomen om de veiligheid te vergroten, is volgens het ministerie meestal geen geschikte maatregel.

De provincie Gelderland lijkt zich hier nu – anno 2020 – ook bewust van.

Het nieuwe beleid is in de loop van dit jaar waar te nemen langs de N330 tussen Zelhem en Halle. Hier gaat de snelheid omlaag naar 60 km/uur, waardoor een groot aantal eiken langs de weg kan blijven staan.

De eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem, die nu toch blijven staan. De maximumsnelheid op dit wegdeel gaat terug van 80 naar 60 km/uur (foto: Gerlinde Bulten).

Hoe het nieuwe beleid zal uitpakken voor de bomen langs de weg van Ruurlo naar Zelhem is nog niet helemaal duidelijk.

Langs de weg van Zutphen via Vorden naar Ruurlo is twee jaar geleden – door ter plekke te gaan kijken met een groenambtenaar – het oorspronkelijke plan om bijna 80 bomen te kappen, in de prullenbak verdwenen. Langs dit traject zullen in de loop van 2020 slechts twee eiken bij een kruising gekapt worden. Vrij snel na het bekijken van deze weg plantte de provincie ongeveer 100 rode beuken, met name ter hoogte van De Wiersse en op nog enkele andere locaties langs deze provinciale weg.