Bestuurslid Kees Mortier overleden

Tot grote ontsteltenis moeten wij mededelen dat onze penningmeester Kees Mortier op zondag 4 maart overleden is. Hij zat sinds 2015 in het bestuur en was sinds vorig jaar juni penningmeester van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Kees is 80 jaar geworden.

Geheel links op de foto Kees Mortier.

Kees Mortier werd in 1937 geboren in het voormalig Nederlands Indië (Tjepoe). Hij werkte lange tijd voor Staatsbosbeheer. In zijn beginjaren was hij beheerder van enkele natuurreservaten in de omgeving van de monding van de IJssel. Later werd hij inkoper van bomen en struiken voor de Nederlandse Staat.

Kees bracht een heleboel kennis en ervaring mee naar het bestuur van Bomenbelang.

Hij was bezig met het schrijven van diverse artikelen over niet al te bekende bomen die in de Achterhoek thuishoren en meer aandacht nodig hebben.

Afgelopen week was Kees nog samen met andere bestuursleden van Bomenbelang aanwezig bij het politiek debat in hotel Bakker in Vorden over de bescherming en het behoud van het landschap in de Achterhoek.