Beloningsbeleid

Conform het vermeldde in de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning en geen presentie vergoeding. Alleen gemaakte kosten kunnen tegen overleg van stukken vergoed worden.

De vereniging staat geregistreerd onder RSIN 816433823