Alsnog actie tegen illegale kap aan Giezenkampweg

De gemeente Bronckhorst komt alsnog in actie na overleg met de provincie Gelderland naar aanleiding van illegale kap van bomen aan de Giezenkampweg vlakbij Wildenborch. Dat gebeurde in maart van dit jaar. Onder andere Vereniging Bomenbelang meldde dit toen bij de gemeente.

Volgens de provincie is geen kapaanvraag ingediend in het kader van de Boswet (sinds 1 januari de Wet natuurbescherming). Van dunning van een bosperceel is in dit geval slechts gedeeltelijk sprake. In de oostelijke berm van de Giezenkampweg is recent ook een jonge beuk gekapt, terwijl die deel uitmaakte van drie bomen die daar geplant zijn in verband met herplant van eerder gekapte bomen.

Omdat het hier om het zogenaamde pootrecht handelt, moet de houder van dat pootrecht deze bomen herplanten.

Bovendien is een deel van deze berm bij het naastliggende bouwland getrokken.

Aangezien het bosperceel buiten de voor de provincie prioritaire gebieden ligt, verzoekt de provincie op maandag 29 mei de gemeente Bronckhorst handhavend op te treden via de Omgevingsverordening en/of het bestemmingsplan.

De gemeente heeft Vereniging Bomenbelang laten weten dit inderdaad te gaan doen.