De tweede editie van de actie ‘1 boom mot kun’n’, waarbij grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst in aanmerking komen voor een gratis boom, heeft deze winter 63 bomen opgeleverd. Vorige winter leverde de actie in totaal bijna 150 nieuwe bomen op.

Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Vereniging Bomenbelang steunt hen, evenals de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de bomen.

De eerste boom van de 63, een zomerlinde, plantte wethouder Engels op maandag 13 maart samen met Alex Gerritsen aan de Capellegoedweg in Olburgen. De andere bomen worden de komende weken geplant.

Wethouder Engels (r.) plant samen met Alex Gerritsen een zomerlinde aan de Capellegoedweg in Olburgen in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’ die deze winter voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsvond in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Doel van de actie is weer meer beeldbepalende bomen terug te krijgen in de Achterhoek. Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist die solitaire bomen zijn van groot belang voor vogels en insecten en maken het landschap bijzonder. Bovendien vindt het vee op warme zomerdagen beschutting onder de bomen.

Grondeigenaren die in aanmerking willen komen voor een gratis boom, moeten voldoen aan enkele voorwaarden: De boom moet voldoende ruimte krijgen om op natuurlijke wijze uit te groeien en (hopelijk) stokoud te worden; de boom mag niet in bestaande singels worden geplant en mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant; het soort boom moet in het landschap passen; de eigenaar van de grond moet voldoende zorg geven aan de boom én in beweid land moet de boom beschermd worden.

Geïnteresseerden konden kiezen uit een winter- of zomereik, een winter- of zomerlinde, een groene of rode beuk, een tamme kastanje of paardenkastanje, een walnoot en een grove den.

Het resultaat bestaat uit 12 winterlindes, 12 tamme kastanjes, 10 walnoten, 7 groene beuken, 6 zomereiken, 5 rode beuken, 5 paardenkastanjes, 3 grove dennen, een wintereik en een zomerlinde. Eén boom moet nog gekozen worden.

De meeste ‘gratis’ bomen komen in het buitengebied van Hengelo (22), gevolgd door de omgeving van Vorden (12), Zelhem (6), Vierakker en Baak (beide 5).

’t Onderholt coördineerde de actie.