Achterhoek ziet er weer iets kaler uit

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)

De provincie Gelderland heeft tussen eind augustus ben begin november het eerste deel van de N314 tussen Zutphen en Hummelo aangepast. Voor een verbreding van de weg met in totaal ongeveer een meter moeten zo’n 70 zomereiken en beuken gekapt worden. Hiervoor komen weliswaar 117 bomen terug (linden, fladderiepen en beuken), maar deze hebben natuurlijk niet de omvang van de bomen die nu verdwijnen. De meeste te kappen bomen zijn gezond en zouden nog vele jaren meekunnen. Het grootste deel van de te vellen bomen is 15 tot 20 meter hoog. Eigenlijk wil de Provincie zelf ook meer bomen terug, om precies te zijn 248! Maar dit is volgens haar onmogelijk vanwege de vele kabels en leidingen aan weerszijden van de N314.

Naast de provinciale weg heeft de provincie slechts weinig eigen grond voorhanden. Het aankopen van grond van particulieren is niet overwogen.

De verbreding van de weg is alleen nodig vanwege regulier onderhoud om het aantal jaar. De werkzaamheden staan los van de noodzaak van een opknapbeurt vanwege slecht wegdek of toename van het autoverkeer.

Wel bestaat de kans dat de gemeente Bronckhorst volgend jaar besluit om de verbindingsweg tussen Hummelo en Laag-Keppel af te sluiten danwel tot éénrichtingsweg terug te brengen. Dat zou drukker verkeer tot gevolg hebben op het meest zuidelijke deel van de N314 (de Sliekstraat ten zuiden van Hummelo). Op dat deel van de provinciale weg verdwijnen binnenkort alle 31 beuken en eiken. Herplant van deze bomen is door de gemeente Bronckhorst wel verplicht gesteld, maar elders langs de N314 plaatsvinden (ook buiten Hummelo).

Overigens wil de Provincie Gelderland ook af van het groen tussen de bomen (struiken en heesters). Ze meent dat dit uit oogpunt van veiligheid voor de fietser nodig is.

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)