Nu 152 locaties met monumentale bomen in gemeente Bronckhorst

Op zaterdag 2 november heeft Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting weer een aantal (potentieel) monumentale bomen aangewezen die in het landelijk register thuishoren en daardoor een betere bescherming krijgen. Deze keer gebeurde dit in Hengelo, Keijenborg en Hummelo. Aan het landelijk register van monumentale bomen zijn zeven locaties toegevoegd: de oprijlaan naar Het Meenink in Hengelo (een enkele rij met eiken die van oudsher doorloopt tot aan de overkant van de provinciale weg naar Vorden), de laan met zomerlindes tussen Hengelo en Keijenborg, twee Hollandse lindes aan de Wolsinkweg in Keijenborg, de eikenlaan aan de Hoegenstraat in Zelhem, een driestammige tamme kastanje en een zilverlinde aan de Hummeloseweg in Zelhem, een groene beuk tegenover deze locatie en een Hollandse linde aan de Hessenweg in Hummelo.

De route begon (in de regen) bij landgoed Het Meenink in Hengelo, dat normaal gesloten is voor publiek (foto: Gerlinde Bulten).

De laan met zomerlindes tussen Hengelo en Keijenborg voldoet nu ook aan de voorwaarden voor de monumentale status. De bomen hebben een omtrek van tussen de 1.50 en 2.60 m en een hoogte van 20 tot 24 meter. De lindes hebben een redelijke tot goede conditie (foto: Gerlinde Bulten).

In de bomensector is de monumentale titel een belangrijke objectieve maatstaf. Een boom is monumentaal als hij aan drie voorwaarden voldoet: hij moet minimaal 80 jaar oud zijn, voldoende gezond en vitaal om nog zeker tien jaar levensvatbaar te blijven en voldoen aan één van de andere criteria: beeldbepalend, cultuurhistorisch waardevol, een zeldzame soort of variëteit, ecologisch waardevol en qua omvang, hoogte, ouderdom of anderszins zeldzaam. Niet iedere 80-jarige boom is dus monumentaal.

Landelijk bieden lokale bomenorganisaties bomen aan de landelijke Bomenstichting aan, die ze al dan niet plaatst in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (zie www.monumentalebomen.nl). Hierin kan iedere Nederlander zien welke bomen erkend worden als monumentaal. In de gemeente Bronckhorst verzorgt Vereniging Bomenbelang Bronckhorst de aanwijzing van monumentale bomen.

Bronckhorst prijkte tot dit najaar inmiddels met 145 locaties (solitaire bomen of groepen bomen, bijvoorbeeld een laan) in het register. Dat zijn er nu dus 152 geworden.

Vooral op de particuliere landgoederen staan veel indrukwekkende monumentale bomen. Sinds enkele jaren bekijkt Vereniging Bomenbelang her en der in de gemeente waar bomen staan die inmiddels oud genoeg zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing in het register. Zo was twee jaar geleden de omgeving van Hummelo aan de beurt. Toen wees de vereniging een 15-tal bomen aan die ‘monumentaal’ genoemd kunnen worden. Vorig jaar kwam Vorden aan bod. Toen werden bomen op een vijftal locaties geaccepteerd als monumentaal.

Deze twee Hollandse lindes aan de Wolsinkweg in Keijenborg zijn ook toegevoegd aan het Landelijk Register van Monumentale Bomen. De linkerboom is 24,5 meter hoog, de rechterboom 22 meter. De omtrek op 1.30 meter hoogte bedraagt respectievelijk 3.70 en 3.37 m. Deze lindes moeten ongeveer 130 jaar oud zijn (foto: Gerlinde Bulten).

Het meten van de hoogte gebeurt door middel van een laser.

Deze driestammige tamme kastanje aan de Hummeloseweg in Zelhem met een hoogte van 27,5 meter en een totale omtrek van 7.27 meter (!) is eveneens toegevoegd aan de monumentale bomen in onze gemeente, evenals een zilverlinde in dezelfde tuin (foto: Joost Bakker).

U kunt bij Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ook bomen aanmelden die volgens u in aanmerking komen voor plaatsing in het landelijke register.

Een Hollandse linde aan de Hessenweg in Hummelo heeft ook de monumentale status gekregen.

Een deel van de al langer geregistreerde monumentale bomen in Bronckhorst is te bekijken via de fiets- en wandelroutes Vorden en Hengelo van Vereniging Bomenbelang. Deze zijn onder andere verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s, eetcafé Jansen & Jansen en diverse campings. De route Vorden loopt van kasteel Hackfort naar kasteel Wildenborch. De route Hengelo begint bij het kerkhof en loopt via verschillende landgoederen richting Medler.

Voor meer informatie:  monumentalebomen.nl