Kapvergunning voor populier aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor het knotten van een populier op het zijerf van het pand Wittebrinkweg 1a in Zelhem. Uit de oude stam zijn drie scheuten gegroeid. Deze worden zo groot dat de bewoners bang zijn dat ze bij storm op het huis vallen.

Zij willen de populier komende winter knotten op 1.80 meter.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 augustus.

Bomenbelang adviseerde gemeente de vergunning te weigeren De veiligheid is namelijk niet in het geding, omdat de boom ver genoeg van het huis staat. Knotten kan bovendien funest zijn voor de toekomst van de boom.

Op 14 september besluit de gemeente de vergunning te verstrekken. Bij het knotten van de boom geeft de gemeente Bronckhorst er de voorkeur aan om het advies en de beoordeling door de vakspecialist van de gemeente te volgen. Omdat deze populier al eerder geknot is geweest en de aanzettingen op de oude stam zwakker zullen zijn, zal om de vijf jaar geknot moeten worden. Omdat dit onvoldoende veiligheidsgaranties biedt, kiest de gemeente voor kap.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.