Kapvergunning voor esdoorn op hoek Ruurloseweg-Enkweg

Op 14 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Ruurloseweg 29 in Vorden. De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 18 juli en gepubliceerd in Contact op 21 juli.

Volgens de eigenaar is de conditie van de linde niet goed meer. De boom staat vooral in de weg voor plannen voor verbetering van een naastgelegen berghok.

Het blijkt om een esdoorn te gaan. De boom staat er niet goed meer bij. Op het perceel is voldoende ruimte voor herplant. Toch geeft de gemeente in het kapbesluit aan geen herplant te eisen. De eigenaar moet zijn perceel wel groener aankleden, zo staat er in het gemeentelijk besluit, dat op 3 september bekendgemaakt is en op 8 september in Contact gepubliceerd werd.

Vereniging Bomenbelang heeft bezwaar ingediend tegen dit kapbesluit i.v.m. het niet opleggen van de herplantplicht. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften, in de praktijk nu twee ambtenaren van de afdeling juridische zaken van de gemeente, n.a.v. dit bezwaar vond op 12 oktober plaats.

De gemeente reageerde een dag later al met als antwoord dat in de directe omgeving “al voldoende bomen van de gemeente staan”. Op de opmerking dat het perceel niet groen genoeg aangekleed is, zoals de gemeente schreef in de kapvergunning, gaat ze niet meer op in.