Gemeente staat kap 17 essen en 5 eiken bij sportveld Wichmond toe

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 17 essen en 5 eiken aan de Lankhorsterstraat 3a in Wichmond (bij een sportveld). De zeer summiere aanvraag geeft geen enkele informatie over het waarom van de gevraagde kap.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 september.

Op 3 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn in het verleden geplant om het sportcomplex vanaf de weg minder zichtbaar te maken. Gezien de aansluiting van de groenstructuur tussen de Lankhorsterstraat en het aangrenzende bosperceel is het groen volgens de gemeente een waardevolle toevoeging aan het landschap. Maar de essen en eiken zelf vindt de gemeente geen waardevolle toevoeging (!). De groenstructuur moet dus wel in tact blijven, maar de individuele bomen mogen gekapt worden. Toch verlangt de gemeente wel herplant van wat ze boomvormers noemt, en veel onderbegroeiing. Concreet stelt ze als voorwaarde voor het verlenen van de kap van de 22 bomen dat er enkele nieuwe bomen geplant worden.

Aan het einde van het kapbesluit verwoordt de gemeente het als volgt: “er wordt herplant geëist waarbij een aantal bomen terug moeten komen (of mischien worden behouden) en vooral ingezet wordt op een onderbegroeiing van vuilboom, geoorde wilg en gagel”.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 12 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden.