Kap notenboom en 2 beuken aan Hyacinthweg in Zelhem

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een notenboom en twee beuken op het adres Hyacinthweg 1 in Zelhem. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 9 december.

Op 20 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de vergunning verleend wordt. Tegen dit besluit kan men tot zes weken na deze datum bezwaar aantekenen.