‘Hoorzitting’ over reeds gekapte notenboom aan Het Wiemelink tijdens bezwaarschriftenprocedure

De eigenaar van het pand Het Wiemelink 1 in Vorden heeft op 29 januari de notenboom voor het huis laten kappen. Tegen de kapvergunning had Vereniging Bomenbelang bezwaar ingediend. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst moest dat bezwaar nog behandelen.

De gemeente ontving op 14 november de aanvraag voor de kap van de notenboom aan Het Wiemelink 1 in Vorden. Op 15 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit werd gepubliceerd in Contact op 23 december. Digitaal is dit besluit overigens pas op 13 januari jl. bevestigd.

Op 13 januari laat de gemeente weten de kapvergunning verleend te hebben, omdat gevaar bestaat voor het uitscheuren van een tak. De notenboom verkeert volgens de gemeente in een gemiddelde tot slechte conditie.

Volgens Vereniging Bomenbelang stond de notenboom er goed bij en bestond geen reëel gevaar voor het uitscheuren van takken. De boom bepaalde het aanzicht van Het Wiemelink.

De vereniging tekende daarom bezwaar aan tegen de kapvergunning. Het verlenen van een kapvergunning moet op meer gebaseerd zijn dan een angst voor het eventueel mettertijd uitscheuren van een tak.

Bomenbelang stelde voor om desnoods de tak aan de straatkant enigszins te snoeien, zodat het evenwicht van de boom meer naar het midden verlegd wordt en uitscheuren sowieso niet meer aan de orde is.

Hoewel de notenboom dus al geveld is, liet de gemeente de hoorzitting doorgaan. Overigens was hierbij voor de eerste maal geen sprake van een formele zitting van de Commissie Bezwaarschriften, maar waren slechts twee ambtenaren van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Bronckhorst om ons bezwaar nogmaals aan te horen. Volgens hen had Bomenbelang een voorlopige voorziening kunnen aanvragen bij de rechtbank in Zutphen om kap tijdens de bezwaarschriftenprocedure te voorkomen. Vereniging Bomenbelang vindt deze gang van sprake principieel onjuist. De gemeente neemt hiermee de bezwaarschriftenprocedure niet serieus. Bovendien jaagt ze derden op onnodige kosten. Het aanvragen van een voorlopige voorziening, waarbij de rechtbank uitvoering van het kapbesluit blokkeert, kost per geval circa 200 euro.

Overigens was bij de ‘hoorzitting’ op 9 maart dus formeel niemand van de gemeente aanwezig om het kapbesluit te verdedigen.

De aanvrager van de kapvergunning is begin maart overleden.