Aanvraag voor het kappen van drie populieren aan de Hulsevoortseweg 78 in Drempt

Verwijdering van deze bomen om andere bestaande soorten ruimte te
geven en windschade te voorkomen van vallende takken.