Kapvergunning voor eik aan Elderinkweg

Op 11 september ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor de kap van een eik aan de Elderinkweg 5 in Hengelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 september. Het betreft een moeraseik met een diameter van ruim 3 meter bij de ingang van een clubhuis. De eigenaar wil een nieuwe eik aan de overkant planten.

Op 30 september heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 7 oktober. Vanaf deze datum tot zes weken nadien kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de gemeente.