Kapvergunning voor zilverlinde in park De Decanije

Op 1 mei ontving de gemeente een kapvergunning voor een zilverlinde in het park De Decanije in Vorden. De boom staat scheef. In het park komt een nieuwe vergelijkbare boom in de directe omgeving.

De gemeente heeft de kapvergunning verleend.

Natuurmonumenten heeft, na bemiddeling door Vereniging Bomenbelang, een lindeboom aangeboden.

Op 2 november is die nieuwe winterlinde geplant.