Geen kapvergunning voor gezonde eik aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 6 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en enkele berken op het adres Ruurloseweg 31 in Zelhem. Het gaat om twee eiken voor de kapschuur die beschadigd zijn door eerdere blikseminslag en enkele berken die langs de schuur staan. De eigenaar wil deze bomen kwijt omdat de woning herbouwd wordt en ze dan in de weg staan. Hoe de nieuwe erfbeplanting er uit gaat zien, is nog niet bekend. Over hoe de te kappen bomen gecompenseerd worden, kan hij daarom ook nog niets vertellen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 september.

Op 18 oktober besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor de gehavende eik en de kapvergunning voor de andere eik te weigeren. Die blijkt namelijk nog vitaal genoeg te zijn. Bovendien krijgt deze eik meer ruimte om uit te groeien tot een volwaardige boom als de andere eik gekapt is.

De gemeente verwijst in haar argumentatie om de kapvergunning van de gezonde eik te weigeren naar het bomenbeleidsplan dat waarschijnlijk volgend jaar van kracht wordt. In dat plan verdeelt de gemeente haar grondgebied in een aantal landschapstypen. De Ruurloseweg in Zelhem valt dan onder de ‘verbindingslandgoederen’. Binnen deze landschapseenheid valt de eik onder de hoofdhoutsoorten. Daarom is het van belang dat de gezonde eik wordt behouden, aldus de gemeente.

Voor de eik die wel gekapt mag worden, moet de eigenaar van het perceel een nieuwe eik planten.
Dit besluit is openbaar gemaakt op 21 oktober.