Kapvergunning voor twee acacia’s op hoek Lindeseweg / Kappellebultweg in Vorden

Op 17 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee acacia’s op de hoek Lindeseweg / Kappellebultweg in Vorden. De bomen staan in een bosperceel dat de eigenaar wil dunnen. De acacia’s hebben stormschade opgelopen. Ze dreigen om te vallen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 2 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn niet vitaal meer en verkeren in een slechte conditie. De gemeente legt in dit geval geen herplant op gezien de hoeveelheid bomen in de directe omgeving.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.