Aanvraag kapvergunning voor populier aan Roomstraat in Drempt

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het achteref van het pand Roomstraat 5 in Drempt. De indiener van de aanvraag geeft niet aan waarom de boom weg moet. Wel zegt hij niet te willen herplanten, wat in principe wel moet.

De aanvraag is bekendgemaakt op 15 januari.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat voor deze populier geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden. De stamomtrek van de boom is nog te klein.