Kapvergunning voor notenboom aan Rubensstraat

Op 18 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het achtererf van het adres Rubensstraat 13 in Zelhem. De eigenaar van het pand vindt de boom te groot worden. Hij klaagt over te weinig licht in zijn huis en dat van de buren. Op de plek waar de notenboom moet verdwijnen, is volgens hem geen plaats voor een nieuwe (!). Herplant op het perceel (niet per se de plek waar de boom die gekapt moet worden) is in principe regel bij de toewijzing van een kapvergunning door de gemeente.

De aanvraag is gepubliceerd op 24 februari en op die dag ook digitaal bekendgemaakt.

Op 13 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is digitaal bekendgemaakt op 21 maart. In Contact wordt het besluit openbaar gemaakt op 24 maart. Vanaf 13 maart (!) geldt de termijn van zes weken waarin bezwaar tegen dit besluit ingediend kan worden. De gemeente eist geen herplant. In het besluit staat dat de notenboom nog vitaal is.