Kapvergunning voor notenboom aan de Wisselt

Op 9 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Wisselt 81 in Zelhem. De aanvraag is digitaal gemeld op 13 maart en gepubliceerd in Contact op 17 maart. Meer informatie ontbreekt nog.

Op 5 mei maakt de gemeente bekend dat ze 6 weken extra tijd wil nemen om een beslissing te nemen over deze kapaanvraag.

Op 6 mei (!) heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft weliswaar een goede conditie, maar de groenmedewerker vreest dat van de driestammige boom ergens in de toekomst wellicht een stam uitbreekt.

Vanaf het moment dat het besluit naar de indiener van de kapvergunning is verzonden (13 mei) begint de termijn van 6 weken waarin bezwaar aangetekend kan worden tegen dit gemeentelijke besluit.