Kapvergunning voor kastanjeboom en es aan Wehmestraat in Steenderen

Op 27 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom en een es op het achtererf van Wehmestraat 3 in Steenderen. De eigenaar wil op die plek een carport en een garage bouwen. Omdat er binnenkort een nieuw tuinplan gemaakt wordt, weet hij op dit moment nog niet waar de twee te compenseren bomen geplant zullen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zowel de kastanjeboom als de es worden door de gemeente niet als bijzonder beschouwd. De kastanjeboom bevat een plakoksel die gevaar zou kunnen gaan opleveren. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar binnen drie jaar twee nieuwe bomen plant op zijn perceel.

De gemeente adviseert verder de bomen niet voor 1 augustus te vellen in verband met het vogelbroedseizoen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 mei.