Kapvergunning voor kastanjeboom hoek Schoolstraat Vorden

Op 8 september ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een kastanjeboom op de hoek van de Schoolstraat (nr. 17) in Vorden. Het betreft een beeldbepalende paardekastanje, waarvan de eigenaar vreest dat die te veel gevaar gaat opleveren. Concreet gaat het om vallende takken op auto’s. De kastanjeboom ondervindt enige last van de bloederziekte. De conditie van de boom is afgelopen jaar snel achteruit gegaan. De eigenaar gaat een nieuwe boom herplanten iets verder van de stoep.

Op 30 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.